20 mei 2019

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik te maken van een breedstrooier die de grove stroresten fijn slaat. Zo wordt voorkomen dat er tijdens de oogst van de volgende snede stro in het kuilvoer belandt. Stro beïnvloedt de voederwaarde van het kuilvoer negatief.

Oude mest op grasland

Oude, gecomposteerde mest past het beste op grasland. De grasgroei start hierdoor eerder en beter dan met verse stalmest. Ook bevat gecomposteerde mest minder stroresten. Verse stalmest kan het beste aangewend worden op bouwland waar het ondergewerkt wordt.

Voorjaarsmeststof met zwavel

Na de het uitrijden van stalmest kan een week later een kunstmestgift plaatsvinden. Het advies is om van een voorjaarsmeststof gebruik te maken met extra zwavel. Zwavel uit stalmest komt pas later in het seizoen beschikbaar omdat het gebonden zit aan de organische stof. Extra zwavel toedienen is daarom raadzaam. Gemiddeld genomen ligt de kunstmestgift van de tweede snede 10 tot 15 procent onder het niveau van de eerste snede.

Goed ruwvoer basis van rantsoen

Goed ruwvoer is de basis van het rantsoen. Raadpleeg uw specialist voor een advies op maat voor uw bedrijf zodat u ook later in het seizoen goede grassnedes realiseert.
 

Overige berichten

17 juni 2019
/ Algemeen / Rundvee

Drijfmest met water geeft hogere N-benutting

Het toedienen van 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare, plus een kleine kunstmestgift, is voldoende om de volgende grassnede te realiseren. Extra water toevoegen aan drijfmest verbetert de stikstofbenutting. Mest...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen. Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Compleet assortiment voor rosés

Voergroep Zuid heeft het assortiment voor rosés uitgebreid. Er zijn voeders voor zowel de start-, groei- als afmestfase en voor elke fase zijn verschillende voerlijnen beschikbaar.  Voor...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Koud water beter voor jonge kalveren

Bij temperaturen boven de 25 graden is het raadzaam om ook jonge kalveren extra water te geven naast de melkverstrekking. Door het warme weer ademen kalveren meer waardoor ze ook meer vocht verliezen. Aanvullen...
Lees meer