20 mei 2019

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik te maken van een breedstrooier die de grove stroresten fijn slaat. Zo wordt voorkomen dat er tijdens de oogst van de volgende snede stro in het kuilvoer belandt. Stro beïnvloedt de voederwaarde van het kuilvoer negatief.

Oude mest op grasland

Oude, gecomposteerde mest past het beste op grasland. De grasgroei start hierdoor eerder en beter dan met verse stalmest. Ook bevat gecomposteerde mest minder stroresten. Verse stalmest kan het beste aangewend worden op bouwland waar het ondergewerkt wordt.

Voorjaarsmeststof met zwavel

Na de het uitrijden van stalmest kan een week later een kunstmestgift plaatsvinden. Het advies is om van een voorjaarsmeststof gebruik te maken met extra zwavel. Zwavel uit stalmest komt pas later in het seizoen beschikbaar omdat het gebonden zit aan de organische stof. Extra zwavel toedienen is daarom raadzaam. Gemiddeld genomen ligt de kunstmestgift van de tweede snede 10 tot 15 procent onder het niveau van de eerste snede.

Goed ruwvoer basis van rantsoen

Goed ruwvoer is de basis van het rantsoen. Raadpleeg uw specialist voor een advies op maat voor uw bedrijf zodat u ook later in het seizoen goede grassnedes realiseert.
 

Overige berichten

13 september 2019
/ Algemeen / Geiten

Goed drinkwater voor gezonde dieren

Goed drinkwater is van essentieel belang voor een gezonde voeding en voor gezonde dieren. Wateronderzoek kan de geschiktheid voor uw dieren bepalen. Het is daarom belangrijk dit regelmatig te laten testen....
Lees meer
13 september 2019
/ Algemeen / Geiten

Van gewas tot aan de bek, hoe zorg ik voor de beste mais aan het hek?

Maistelers hebben dit jaar voor het eerst de eis om uiterlijk 1 oktober een vanggewas op het maisperceel te hebben staan. De keuze voor een vanggewas is hierin erg belangrijk. Als u nog een snede gras...
Lees meer
13 september 2019
/ Algemeen / Geiten

Studiedag 'de zin en onzin van additieven'

Op 27 augustus in Oirschot en 3 september in Stroe hebben de studiedagen Geitenhouderij plaatsgevonden met als onderwerp ‘de zin en onzin van additieven’.
Lees meer
13 september 2019
/ Algemeen / Rundvee

Goed drinkwater voor gezonde dieren

Goed drinkwater is van essentieel belang voor een gezonde voeding en voor gezonde dieren. Wateronderzoek kan de geschiktheid voor uw dieren bepalen. Het is daarom belangrijk dit regelmatig te laten testen....
Lees meer