22 februari 2019

Betaal leges derogatie vóór 28 februari

Veehouders die een vergunning hebben aangevraagd voor derogatie dienen uiterlijk 28 februari 2019 de bijbehorende legeskosten te betalen. Betaalt u te laat? Dan kan de derogatie onthouden worden.

Voorheen hoefden veehouders slechts hun deelname aan derogatie te bevestigen. Vanaf dit jaar is voor het eerst het aanvragen van een derogatievergunning verplicht. De factuur voor de legeskosten vindt u in Mijn dossier op de site van RVO.

Scheuren of vernietigen van grasland

Een andere wijziging betreft het scheuren of vernietigen van grasland voor de maisteelt op zand- en lössgrond. Wanneer u uw grasland vernietigt, moet u rekenen met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die u scheurt.

Regels voor gebruiksnormen veranderd

Bovendien zijn dit jaar de regels voor gebruiksnormen veranderd en ook de regels voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen. Alle wijzigingen in het mestbeleid 2019 kunt u lezen op de website van RVO 
 

Overige berichten

20 mei 2019
/ Geiten

Sterke en fitte lammeren met FIT-MIX

Een gezonde start van de lammeren heeft een enorme positieve invloed op de melkproductie van de dieren in hun latere leven. Daarom heeft Voergroep Zuid een unieke voertoevoeging ontwikkeld: FIT-MIX. FIT-MIX...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

‘Lekkende darm’ voorkomen

Wanneer de darmcellen van een geit niet mooi aan elkaar sluiten, kunnen bacteriën en gifstoffen in de bloedbaan komen. Dit heet een lekkende darm. De oorzaak hiervan ligt vooral in stresssituaties,...
Lees meer
16 mei 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen

Hebben activisten het recht zomaar uw erf te betreden?

Naar aanleiding van de kaping van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen week, ontstonden er vanuit onze klanten veel vragen, zoals: Mag dergelijk onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten juridisch...
Lees meer