15 juni 2020

Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgend besteedbaar inkomen is de verwachting dat de vraag naar hoogwaardige zuivelproducten wereldwijd zal groeien. Daarbij zijn er twee aspecten die positief bijdragen aan de toenemende vraag naar geitenmelk. Ten eerste is geitenmelk een goed alternatief voor mensen met een koemelkallergie. Ten tweede wordt geitenmelk de afgelopen jaren meer en meer gebruikt in babymelkpoeders.

Het is in Nederland echter moeilijk om aan de groeiende vraag naar geitenmelk te voldoen vanwege de geitenstop. Nu er niet mag worden uitgebreid in aantal geiten, is optimalisatie een manier om verdere groei te realiseren. Denk daarbij aan het verminderen van ziektegevallen als CAE en CL waardoor een hoge melkproductie gehaald kan worden die geschikt is voor consumptie. Daarbij zal de Nederlandse zuivelproducten als kwalitatief hoogstaand product beschermd blijven. Goede bioveiligheid maatregelen verminderen het risico op verspreiding van ziekten en maken het produceren van hoogwaardige melkgeitproducten mogelijk. De geadviseerde bioveiligheid maatregelen hebben echter nog niet altijd het gewenste effect. Hierdoor zijn er nog steeds veel bedrijven met besmette dieren en bestaat er een risico op verspreiding van ziekten. Om bioveiligheid op bedrijven te optimaliseren heeft Voergroep Zuid onderzoek gedaan hoe de bioveiligheid maatregelen worden geïmplementeerd en hoe groot het risico op ziekteverspreiding is bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de maatregelen. Op basis van het onderzoek deelt
Voergroep Zuid de belangrijkste uitkomsten voor op het boerenerf. Lees verder >

Overige berichten

24 juni 2020

Het blijft warm de komende dagen!

Koppels leghennen hebben tijdens de start van de legperiode het meeste last van de warmte omdat dit de groei vertraagt. Voor de rest van de koppels geldt dat de eiproductie kan dalen en de schaalkwaliteit...
Lees meer
19 juni 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Samen hebben we de coronacrisis goed doorstaan

Een videoboodschap van onze Algemeen directeur Wim Maaskant over hoe we samen de coronacrisis hebben doorstaan. Dankzij de goede voorzorgsmaatregelen in Nederland is de grootste druk van de coronacrisis...
Lees meer
15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer