15 mei 2020

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een tijdelijke beperking van ruw eiwit in krachtvoer extra ruimte moet opleveren voor de bouw. De regeling zou voor u op 1 september 2020 in werking treden en op 1 januari 2021 komen te vervallen. Deze regeling sluit niet aan bij de zienswijze van de voersector en het Landbouw Collectief.

Met deze nieuwe stikstofmaatregel zou u als melkveehouder in eerder genoemde periode geen krachtvoeders op het erf mogen hebben die meer ruw eiwit bevatten dan de maximale norm. Dit geldt voor zowel mengvoer als enkelvoudige grondstoffen. Er is een uitzondering voor enkele producten, waaronder voederbieten, veldbonen, tarwegistconcentraat en bierbostel. Deze producten passen goed binnen het kringloopdenken van de landbouw. Voor zand- en lössgrond geldt een norm van 191 gram ruw eiwit per kilo diervoeder, voor klei is dit 171 gram. Bij zand- en kleigronden speelt intensiviteit een rol, voor intensieve bedrijven wordt de norm iets verhoogd. Met oog voor diergezondheid geldt een minimumeis van 155 gram ruw eiwit in het totale rantsoen.

Voergroep Zuid is van mening dat u door deze conceptregeling in een niet werkbare situatie terecht komt en te maken krijgt met hogere kosten en mogelijk een productiedaling. U heeft hierdoor niet de mogelijkheid om uw dieren naar individuele behoefte te voeren wat risico vormt voor de diergezondheid. Uw belang staat centraal. Wij zullen ernaar streven om samen met Nevedi en het Landbouw Collectief tot betere oplossingen te komen. Mocht onverhoopt deze maatregel toch doorgezet worden, zullen wij onze producten en adviezen aanpassen om de schade voor u en uw dieren zoveel mogelijk te beperken.

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer
30 maart 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Samen sterk tegen corona

Een videoboodschap van onze coöperatie voorzitter over de coronacrisis. In deze onzekere tijd is het goed om met elkaar in contact te blijven. Want ook nu wordt er weer veel gevraagd van ons als veehouders....
Lees meer