21 september 2018

Consequent en procesmatig werken levert geld op

Melkveehouders die consequent en procesmatig werken, realiseren een beter rendement. Dat was de conclusie van de rundveestudiedag van Voergroep Zuid op 7 september met als thema ‘Blijvend verbeteren’.

Deense Top-melkveeondernemer

Top-melkveeondernemer Matthé van de Water uit Denemarken vertelde over hoe hij hoe zijn technische en financiële resultaten ‘managet’ om het bedrijf economisch sterk en dus toekomstbestendig te houden. Duidelijke keuzes maken, consequent zijn in het doorvoeren van de gemaakte keuzes én de werkzaamheden volgens vaste protocollen uitvoeren, liggen volgens hem ten grondslag aan een succesvolle bedrijfsvoering. Van de Water emigreerde in 1995 naar Denemarken. Zijn bedrijf bestaat nu uit 600 melkkoeien, 440 stuks jongvee en 310 ha grond, waarvan 260 ha eigendom.

Zes rantsoenen

Eric Heber van Voergroep Zuid liet tijdens de studiedag zien hoe melkveehouders verbeteringen kunnen doorvoeren om het verschil tussen het berekende rantsoen en het door de koe verteerde rantsoen zo klein mogelijk te laten zijn. Volgens hem zijn er op de meeste melkveebedrijven zes rantsoenen: het berekende rantsoen, het ingekuilde rantsoen, het geladen rantsoen, het gevoerde rantsoen, het opgenomen rantsoen en het verteerde rantsoen. Met praktische hulpmiddelen is het mogelijk om de verschillen tussen deze rantsoenen te verkleinen zodat een koe voorspelbaar presteert en de melkveehouder zelf aan het stuur zit om de prestaties verder te optimaliseren.

ABAB en Arvalis

Jeroen van Zuylen van ABAB ging tijdens de studiedag in op de verschillende typen ondernemers en Leo Peters en Nard Driessen van Arvalis belichten het onderwerp ‘Sturen op fosfaatrechten in plaats van op melkquotum’. Indien u nog vragen heeft over een van deze onderwerpen, kunt u terecht bij uw rundveespecialist.

Overige berichten

19 april 2019
/ Pluimvee

Extra aandacht voor ventilatie bij warm voorjaarsweer

Komende dagen worden lastige dagen qua ventilatie. ‘s Nachts is het relatief koud, terwijl overdag de 25 graden aangetikt wordt. Dit vraagt om extra aandacht voor het stalklimaat.
Lees meer
19 april 2019
/ Pluimvee

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Speciale aandacht voor droogstaande koeien

Een lagere voeropname tijdens de droogstand is funest voor de melkproductie in de nieuwe lactatie. Te vaak wordt vergeten droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Uit onderzoek blijkt...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Hittestress kost melkveehouder 27.000 euro per jaar

Een zomer zoals in 2018, met een hittegolf die drie weken duurde, kost een melkveehouder met honderd koeien 27.000 euro (270 euro per koe per jaar*).
Lees meer