08 april 2017

Coolcow ondersteunt koeien tijdens hittestress

Voergroep Zuid heeft gedurende de zomer van 2016 op tien melkveebedrijven een praktijkproef gedaan met het nieuwe product Coolcow (voercode: 13457). Dit product ondersteunt melkkoeien gedurende een periode van hittestress.

Op deze tien bedrijven werd 100 gram Coolcow gevoerd per koe per dag. De overige omstandigheden bleven gelijk. De proefbedrijven werden vergeleken met 23 andere melkveebedrijven (afkomstig van CRV-databestand). Voor een goede vergelijking werden in de omgeving van de testbedrijven de melkproductieresultaten onderzocht. Op basis van deze gegevens is er een vergelijking en analyse gemaakt met de resultaten van de proefbedrijven.

Bevindingen praktijkproef

Uit de bevindingen van de praktijkproef kan worden gesteld dat bedrijven die Coolcow voeren een melkgift hadden die 0,7 kg melk (2,3%) hoger lag tijdens de perioden met hittestress dan bedrijven die dit product niet voerden. Ook waren de gehalten in de melk stabieler tot licht gestegen in vergelijking met de referentiebedrijven. Bijkomend voordeel: op de testbedrijven werd een hogere wateropname waargenomen en de melkkoeien toonden hun tochtigheid beter.

Coolcow in het assortiment

De praktijkproef liet positieve resultaten voor het boerenerf zien waardoorhet product Coolcow is opgenomen in het assortiment van Voergroep Zuid. Coolcow is te bestellen onder de code: 13457.

Coolcow ondersteunt op vijf punten:

• Osmoliet: beschermt tegen uitdroging, celwandschade en embryoschade
• Vermindert pens- en bloedverzuring (pensbuffer)
• Plantenextract stimuleert wateropname
• Plantenextract spreidt de ruwvoeropname over de dag
• Levende gist houdt de pensflora stabiel

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer