01 februari 2019

Deelnemers Voederwaarde.nl scoren weer beter

Voergroep Zuid scoort als deelnemer aan Voederwaarde.nl opnieuw hoog. Over 2018 komen de gezamenijke deelnemers uit op een totaalscore van 9,8. zo meldt de organisatie.
Voederwaarde.nl is een vrijwillig controlesysteem van Nederlandse mengvoerbedrijven en boerenorganisaties dat vanaf 2010 actief is in de markt. Het is het enige keurmerk in Nederland dat de voederwaarde bij de deelnemende mengvoerbedrijven borgt en dit aantoonbaar maakt door onafhankelijk toezicht. Schothorst Feed Research (SFR) voert de controle uit. In voorgaande jaren is vrijwel steeds een score hoger dan 9,5 behaald. 

Openheid over samenstelling voer

De mengvoerleveranciers, die hieraan deelnemen worden niet alleen jaarlijks getoetst op de gedeclareerde waarden en het juist waarderen van de grondstoffen, maar ook op de openheid over de samenstelling naar de klant.
Uit marktonderzoek is bekend dat 80% van de veehouders extern toezicht op de voederwaarde als belangrijk ervaart. Voederwaarde.nl biedt aan veehouders en mengvoerbedrijven een methodiek om elkaar op het gebied van geleverde voederwaarde en gedeclareerde gehalten scherp te houden.
 

Overige berichten

20 mei 2019
/ Geiten

Sterke en fitte lammeren met FIT-MIX

Een gezonde start van de lammeren heeft een enorme positieve invloed op de melkproductie van de dieren in hun latere leven. Daarom heeft Voergroep Zuid een unieke voertoevoeging ontwikkeld: FIT-MIX. FIT-MIX...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

‘Lekkende darm’ voorkomen

Wanneer de darmcellen van een geit niet mooi aan elkaar sluiten, kunnen bacteriën en gifstoffen in de bloedbaan komen. Dit heet een lekkende darm. De oorzaak hiervan ligt vooral in stresssituaties,...
Lees meer
16 mei 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen

Hebben activisten het recht zomaar uw erf te betreden?

Naar aanleiding van de kaping van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen week, ontstonden er vanuit onze klanten veel vragen, zoals: Mag dergelijk onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten juridisch...
Lees meer