13 juni 2017

Derde wijziging fosfaatreductieplan

Onlangs is de derde wijziging van het fosfaatreductieplan in de Staats Courant (31-05-2017) gepubliceerd.

De wijzigingen zijn in het kort:

  • Jongveegetal: is alleen van toepassing indien er afvoer van vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen is naar een melk leverend of niet-melk leverend bedrijf in Nederland is. Indien vanaf 1 juni 2017 vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen wordt afgevoerd (niet voor export of slacht) dan telt vanaf deze periode het jongveegetal tot het einde van het jaar.
  • Alleen boete, heffing of bonus over de tweede maand van elke periode: juni, augustus, oktober en december (wel dubbeltelling)
  • Kortingspercentage van periode 3  (juli en augustus) is 12 % geworden

Vanaf 26 mei 2017 zijn de eerste brieven met boetes of bonussen (beschikkingen) over de maand april 2017 verstuurd.

Als u het niet eens bent met de beschikking of de referentieaantallen, kunt u binnen 6 weken na verzending van de brief bezwaar maken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bedrijven die een GVE maandgemiddelde hebben dat lager is dan het referentieaantal kunnen een bonus ontvangen. Hiervoor moet wel een de-minimis verklaring worden ingediend. Zonder deze verklaring wordt geen bonus toegekend. Deze verklaring kan de veehouder vinden via het portal op melkweb/Z-net. In het tabblad “documenten” staat een link naar de verklaring met een toelichting.

Veel informatie is terug te vinden op de onderstaande link van de site van ZuivelNL:
http://www.zuivelnl.org/fosfaatreductieplan-algemeen/

Een uitgebreide lijst van vragen en antwoorden vind je via deze link:
http://www.zuivelnl.org/fosfaatreductieplan-vragen-en-antwoorden/

De rekenmodule is te vinden via onderstaande link:
In het rekenmodel wordt ook het jongveegetal van 28 april 2017 berekend.
http://www.zuivelnl.org/fosfaatreductieplan-rekenmodel/

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer