14 februari 2020

Doe mee en ondersteun net als Voergroep Zuid Stichting Mesdag-Zuivelfonds

Op 20 februari 2020 gaat de Stichting Mesdag-Zuivelfonds in Nieuwspoort Den Haag publiek de onderzoeksgegevens presenteren. Om dit op een professionele manier te kunnen doen  moeten de kosten voor de mediacampagne gefinancierd worden, aangezien al het werk van de Stichting Mesdag-Zuivelfonds veelal op vrijwillige basis gebeurt. Dit onderzoek is van belang voor het stikstofbeleid in Nederland en raakt iedereen. Agribusiness Service BV is gevraagd een wervingsactie uit te voeren met als doel om een bedrag van 75.000 euro aan donaties te ontvangen.

Doe ook mee!
Ter financiering van de communicatie en ondersteuning van Stichting Mesdag-Zuivelfonds is Agribusiness Service BV gevraagd een wervingsactie uit te voeren en de opbrengsten ten goede te laten komen aan de werkzaamheden van Stichting Mesdag-Zuivelfonds. Het doel is om een bedrag van 75.000 euro (ex. BTW) aan donaties te ontvangen.

 Hoe werkt het?
Graag voor dinsdag 18 februari 2020 uw deelname bevestigen per e-mail aan ondergetekende en uw bijdrage te storten op rekening NL70 RABO 0159 8178 38 t.n.v. Agribusiness Service BV onder vermelding van uw organisatienaam en ‘Donatie campagne Stichting Mesdag-Zuivelfonds’. Daarnaast uw logo (.eps of .ai bestand) uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 12.00 uur te zenden aan Agribusiness Service BV: speksnijder@agribusiness-service.nl. Het is ook mogelijk om anoniem te doneren, dan wordt uw logo niet op de website van Stichting Mesdag-Zuivelfonds geplaatst.

Meer informatie 
Neem contact op met Jeanette Speksnijder via speksnijder@agribusiness-service.nl..

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer