14 februari 2020

Doe mee en ondersteun net als Voergroep Zuid Stichting Mesdag-Zuivelfonds

Op 20 februari 2020 gaat de Stichting Mesdag-Zuivelfonds in Nieuwspoort Den Haag publiek de onderzoeksgegevens presenteren. Om dit op een professionele manier te kunnen doen  moeten de kosten voor de mediacampagne gefinancierd worden, aangezien al het werk van de Stichting Mesdag-Zuivelfonds veelal op vrijwillige basis gebeurt. Dit onderzoek is van belang voor het stikstofbeleid in Nederland en raakt iedereen. Agribusiness Service BV is gevraagd een wervingsactie uit te voeren met als doel om een bedrag van 75.000 euro aan donaties te ontvangen.

Doe ook mee!
Ter financiering van de communicatie en ondersteuning van Stichting Mesdag-Zuivelfonds is Agribusiness Service BV gevraagd een wervingsactie uit te voeren en de opbrengsten ten goede te laten komen aan de werkzaamheden van Stichting Mesdag-Zuivelfonds. Het doel is om een bedrag van 75.000 euro (ex. BTW) aan donaties te ontvangen.

 Hoe werkt het?
Graag voor dinsdag 18 februari 2020 uw deelname bevestigen per e-mail aan ondergetekende en uw bijdrage te storten op rekening NL70 RABO 0159 8178 38 t.n.v. Agribusiness Service BV onder vermelding van uw organisatienaam en ‘Donatie campagne Stichting Mesdag-Zuivelfonds’. Daarnaast uw logo (.eps of .ai bestand) uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 12.00 uur te zenden aan Agribusiness Service BV: speksnijder@agribusiness-service.nl. Het is ook mogelijk om anoniem te doneren, dan wordt uw logo niet op de website van Stichting Mesdag-Zuivelfonds geplaatst.

Meer informatie 
Neem contact op met Jeanette Speksnijder via speksnijder@agribusiness-service.nl..

Overige berichten

07 februari 2020
/ Grondstoffen / Rundvee

Bezoek ons op de agridagen Ravels van 28 februari t/m 1 maart

Voergroep Zuid is met een stand aanwezig bij de 3de editie van de Agridagen Ravels. Een landbouwbeurs waar de focus ligt op de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij. Ook de mechanisatie branche is vertegenwoordigd...
Lees meer
06 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Gezonde voeding leidt tot gezonde klauwen en een hogere melkproductie

Om een hoge melkproductie te kunnen realiseren is het van belang dat koeien beschikken over gezonde klauwen en gezond beenwerk. Wanneer een koe last heeft van haar klauwen of beenwerk zal ze...
Lees meer
06 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Extra aandacht voor bemesting

De bemesting van grasland is jaargetijde-, bodem en gewasafhankelijk. De basis van elk advies is de bodem. Vanuit bodemanalyses adviseren wij hoe u uw graslandbodems kunt verbeteren.
Lees meer
30 januari 2020
/ Algemeen / Geiten

Goede kwaliteit biest van belang voor goede start lammeren

Gezonde lammeren hebben de juiste hoeveelheid biest nodig. Om de noodzakelijke biest goed te kunnen bepalen is het wegen van het lam een goede oplossing.
Lees meer