21 januari 2019

Drie opties voor verplicht inzaaien vanggewas

Veehouders die snijmais telen op zand of lössgrond, krijgen vanaf komend seizoen te maken met het verplicht inzaaien van een vanggewas vóór 1 oktober. Er zijn drie oplossingen: nazaai, onderzaai en gelijktijdige inzaai.

Nazaaien van het vanggewas zal voor een deel van de veehouders de eerste keuze zijn. Dit betekent dat het vanggewas gezaaid wordt na de maisoogst, uiterlijk op 30 september). Voorwaarde is dat er gebruik gemaakt wordt van een (zeer) vroeg maisras en dat de mais gezaaid wordt op gronden waarvan bekend is dat de mais tijdig afrijpt. Het risico van de keuze voor nazaai is namelijk dat mais nog niet rijp is op moment van oogst. Veehouders hoeven echter niet bang te zijn voor een tegenvallende opbrengst van een (zeer) vroeg ras. De huidige beschikbare rassen geven voldoende keuze voor veel kg droge stof.

Andere onkruidbestrijding
Om een ruimere keuze te hebben in het zaaien van een maisras is onderzaai of gelijktijdig inzaaien een optie. Onderzaai kan plaatsvinden als de mais ongeveer zes bladen heeft ontwikkeld. In dit laatste geval staat de mais tot kniehoogte. Om de onderzaai te laten slagen, moet de onkruidbestrijding aangepast worden. Onderzaai leidt in veel gevallen tot een goed resultaat.

Een vanggewas kan ook gelijktijdig met mais gezaaid worden. Het grootste voordeel hiervan is dat het een extra werkgang uitspaart. Rietzwenk is een ras dat hiervoor vaak wordt gebruikt. Het heeft een trage beginontwikkeling en concurreert daarom minder snel met mais. Wel verdient de onkruidbestrijding extra aandacht omdat rietzwenk gevoelig kan zijn voor bepaalde middelen.

Grond vruchtbaarder
Groot voordeel van onderzaai en gelijktijdige inzaai is dat het wortelstelsel van gras veel organische stof vormt. De bodemvruchtbaarheid en droogteresistentie verbeteren hierdoor. Ook gaan er minder mineralen verloren met onderzaai en gelijktijdige inzaai. Het volggewas kan hiervan profiteren.

Neem voor de mogelijkheden contact op met specialist.

Overige berichten

19 april 2019
/ Pluimvee

Extra aandacht voor ventilatie bij warm voorjaarsweer

Komende dagen worden lastige dagen qua ventilatie. ‘s Nachts is het relatief koud, terwijl overdag de 25 graden aangetikt wordt. Dit vraagt om extra aandacht voor het stalklimaat.
Lees meer
19 april 2019
/ Pluimvee

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Speciale aandacht voor droogstaande koeien

Een lagere voeropname tijdens de droogstand is funest voor de melkproductie in de nieuwe lactatie. Te vaak wordt vergeten droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Uit onderzoek blijkt...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Hittestress kost melkveehouder 27.000 euro per jaar

Een zomer zoals in 2018, met een hittegolf die drie weken duurde, kost een melkveehouder met honderd koeien 27.000 euro (270 euro per koe per jaar*).
Lees meer