21 januari 2019

Drie opties voor verplicht inzaaien vanggewas

Veehouders die snijmais telen op zand of lössgrond, krijgen vanaf komend seizoen te maken met het verplicht inzaaien van een vanggewas vóór 1 oktober. Er zijn drie oplossingen: nazaai, onderzaai en gelijktijdige inzaai.

Nazaaien van het vanggewas zal voor een deel van de veehouders de eerste keuze zijn. Dit betekent dat het vanggewas gezaaid wordt na de maisoogst, uiterlijk op 30 september). Voorwaarde is dat er gebruik gemaakt wordt van een (zeer) vroeg maisras en dat de mais gezaaid wordt op gronden waarvan bekend is dat de mais tijdig afrijpt. Het risico van de keuze voor nazaai is namelijk dat mais nog niet rijp is op moment van oogst. Veehouders hoeven echter niet bang te zijn voor een tegenvallende opbrengst van een (zeer) vroeg ras. De huidige beschikbare rassen geven voldoende keuze voor veel kg droge stof.

Andere onkruidbestrijding
Om een ruimere keuze te hebben in het zaaien van een maisras is onderzaai of gelijktijdig inzaaien een optie. Onderzaai kan plaatsvinden als de mais ongeveer zes bladen heeft ontwikkeld. In dit laatste geval staat de mais tot kniehoogte. Om de onderzaai te laten slagen, moet de onkruidbestrijding aangepast worden. Onderzaai leidt in veel gevallen tot een goed resultaat.

Een vanggewas kan ook gelijktijdig met mais gezaaid worden. Het grootste voordeel hiervan is dat het een extra werkgang uitspaart. Rietzwenk is een ras dat hiervoor vaak wordt gebruikt. Het heeft een trage beginontwikkeling en concurreert daarom minder snel met mais. Wel verdient de onkruidbestrijding extra aandacht omdat rietzwenk gevoelig kan zijn voor bepaalde middelen.

Grond vruchtbaarder
Groot voordeel van onderzaai en gelijktijdige inzaai is dat het wortelstelsel van gras veel organische stof vormt. De bodemvruchtbaarheid en droogteresistentie verbeteren hierdoor. Ook gaan er minder mineralen verloren met onderzaai en gelijktijdige inzaai. Het volggewas kan hiervan profiteren.

Neem voor de mogelijkheden contact op met specialist.

Overige berichten

17 juni 2019
/ Algemeen / Rundvee

Drijfmest met water geeft hogere N-benutting

Het toedienen van 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare, plus een kleine kunstmestgift, is voldoende om de volgende grassnede te realiseren. Extra water toevoegen aan drijfmest verbetert de stikstofbenutting. Mest...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen. Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Compleet assortiment voor rosés

Voergroep Zuid heeft het assortiment voor rosés uitgebreid. Er zijn voeders voor zowel de start-, groei- als afmestfase en voor elke fase zijn verschillende voerlijnen beschikbaar.  Voor...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Koud water beter voor jonge kalveren

Bij temperaturen boven de 25 graden is het raadzaam om ook jonge kalveren extra water te geven naast de melkverstrekking. Door het warme weer ademen kalveren meer waardoor ze ook meer vocht verliezen. Aanvullen...
Lees meer