14 juli 2016

Droogstandscheck geeft inzicht in gezondheid koe na afkalven

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) komt met een nieuwe test die vóór afkalven een goed beeld geeft van de kans op problemen ná afkalven.
 

Uit onderzoek van GD is gebleken dat koeien die na afkalven ziek worden, vaak vóór afkalven al afwijkingen in een aantal bloedwaardes laten zien. Aan de hand van dit onderzoek is de Droogstandscheck ontwikkeld. Hiervoor zijn vier tot tien bloedmonsters nodig van droogstaande koeien in de periode van 21 tot 2 dagen vóór het afkalven. Deze bloedmonsters worden onderzocht op haptoglobine, NEFA, BHBZ en ureum. De uitslag vertelt of de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden voor droogstaande koeien.

Advies op koppelniveau
Afwijkingen geven aan dat er meer gezondheidsproblemen bij de verse koeien te verwachten zijn, zoals aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking en lebmaagverplaatsing. Bij de uitslag ontvangt de melkveehouder een advies op koppelniveau. Hiermee kan hij of zij samen met de voeradviseur of dierenarts bepalen of en welke aanpassingen in voeding, huisvesting en/of management van de droge koeien nodig zijn om de prestaties van de verse koeien te verbeteren. Meer informatie, zoals een voorbeelduitslag en de antwoorden op de meest gestelde vragen zijn te vinden op www.droogstandscheck.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij uw adviseur.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer