06 februari 2020

Extra aandacht voor bemesting

De bemesting van grasland is jaargetijde-, bodem en gewasafhankelijk. De basis van elk advies is de bodem. Vanuit bodemanalyses adviseren wij hoe u uw graslandbodems kunt verbeteren.

Dit advies gaat verder dan alleen pH en organische stof. Een praktisch plan kan u helpen het fundament van uw ruwvoerproductie te optimaliseren. In het voorjaar (eerste en tweede snede) is de kans op stikstofverliezen door uitspoeling of denitrificatie van nitraat het grootst. Het is aan te raden te kiezen voor een ureum/ammoniummeststof die wordt vastgelegd in de bodem en weinig uitspoelt. Bijvoorbeeld Novurea+S of Agrea Gras Voorjaar.

Bemesting

In vrijwel alle gevallen is een bemesting van 35 – 40 m3 rundveedrijfmest per ha voldoende. Gebruik vaste mest zoveel mogelijk voor uw maisland, zeker wanneer er al langdurig mais staat. Organische stof is op maisland van essentieel belang.

Zwavel

Zwavel is in het voorjaar van belang voor een goede groei van het gras èn de eiwitsamenstelling. Zowel Novurea+S en Agrea Gras Voorjaar bevatten zwavel die bijdraagt aan de groei van uw gras.

Kali

De eerste en tweede snede ontvangen het grootste aandeel van de drijfmest. In de zomerperiode loopt de gift terug en daarmee ook het aanbod van voedingsstoffen waaronder kalium. Zodra de behoefte aan kalium niet meer uit de toegediende drijfmest wordt gedekt, is aanvulling met kunstmest noodzakelijk. Om niet in te teren op de bodem, dient minimaal de onttrekking te worden bemest.

Voordelen ureum/ammoniummeststof:

• 10 tot 20% hogere stikstofefficiëntie
• Hogere opbrengst
• Hoger ruw eiwitgehalte

Bodem

Voor een ongestoorde groei is een intensieve doorworteling van de bodem vereist. Een goede bodemstructuur is dus van groot belang. De grond dient met zorg te worden behandeld. Zorg daarom voor een juiste bandenspanning van zowel trekker als werktuigen. Het liefst 0,4 bar in het voorjaar en 0,8 bar gedurende de rest van het jaar. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Een bruikbaar compromis is een bandenspanning van 1-1,2 bar voor de trekker en 0,8-1,0 bar van de werktuigen.

Heeft u vragen over welke soorten kunstmest u bij ons kunt bestellen neem dan contact op met
Johan Absil via M: 06 51505932.

 

Overige berichten

14 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Doe mee en ondersteun net als Voergroep Zuid Stichting Mesdag-Zuivelfonds

Op 20 februari 2020 gaat de Stichting Mesdag-Zuivelfonds in Nieuwspoort Den Haag publiek de onderzoeksgegevens presenteren. Om dit op een professionele manier te kunnen doen  moeten de kosten voor...
Lees meer
07 februari 2020
/ Grondstoffen / Rundvee

Bezoek ons op de agridagen Ravels van 28 februari t/m 1 maart

Voergroep Zuid is met een stand aanwezig bij de 3de editie van de Agridagen Ravels. Een landbouwbeurs waar de focus ligt op de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij. Ook de mechanisatie branche is vertegenwoordigd...
Lees meer
06 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Gezonde voeding leidt tot gezonde klauwen en een hogere melkproductie

Om een hoge melkproductie te kunnen realiseren is het van belang dat koeien beschikken over gezonde klauwen en gezond beenwerk. Wanneer een koe last heeft van haar klauwen of beenwerk zal ze...
Lees meer
30 januari 2020
/ Algemeen / Geiten

Goede kwaliteit biest van belang voor goede start lammeren

Gezonde lammeren hebben de juiste hoeveelheid biest nodig. Om de noodzakelijke biest goed te kunnen bepalen is het wegen van het lam een goede oplossing.
Lees meer