06 februari 2020

Extra aandacht voor bemesting

De bemesting van grasland is jaargetijde-, bodem en gewasafhankelijk. De basis van elk advies is de bodem. Vanuit bodemanalyses adviseren wij hoe u uw graslandbodems kunt verbeteren.

Dit advies gaat verder dan alleen pH en organische stof. Een praktisch plan kan u helpen het fundament van uw ruwvoerproductie te optimaliseren. In het voorjaar (eerste en tweede snede) is de kans op stikstofverliezen door uitspoeling of denitrificatie van nitraat het grootst. Het is aan te raden te kiezen voor een ureum/ammoniummeststof die wordt vastgelegd in de bodem en weinig uitspoelt. Bijvoorbeeld Novurea+S of Agrea Gras Voorjaar.

Bemesting

In vrijwel alle gevallen is een bemesting van 35 – 40 m3 rundveedrijfmest per ha voldoende. Gebruik vaste mest zoveel mogelijk voor uw maisland, zeker wanneer er al langdurig mais staat. Organische stof is op maisland van essentieel belang.

Zwavel

Zwavel is in het voorjaar van belang voor een goede groei van het gras èn de eiwitsamenstelling. Zowel Novurea+S en Agrea Gras Voorjaar bevatten zwavel die bijdraagt aan de groei van uw gras.

Kali

De eerste en tweede snede ontvangen het grootste aandeel van de drijfmest. In de zomerperiode loopt de gift terug en daarmee ook het aanbod van voedingsstoffen waaronder kalium. Zodra de behoefte aan kalium niet meer uit de toegediende drijfmest wordt gedekt, is aanvulling met kunstmest noodzakelijk. Om niet in te teren op de bodem, dient minimaal de onttrekking te worden bemest.

Voordelen ureum/ammoniummeststof:

• 10 tot 20% hogere stikstofefficiëntie
• Hogere opbrengst
• Hoger ruw eiwitgehalte

Bodem

Voor een ongestoorde groei is een intensieve doorworteling van de bodem vereist. Een goede bodemstructuur is dus van groot belang. De grond dient met zorg te worden behandeld. Zorg daarom voor een juiste bandenspanning van zowel trekker als werktuigen. Het liefst 0,4 bar in het voorjaar en 0,8 bar gedurende de rest van het jaar. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Een bruikbaar compromis is een bandenspanning van 1-1,2 bar voor de trekker en 0,8-1,0 bar van de werktuigen.

Heeft u vragen over welke soorten kunstmest u bij ons kunt bestellen neem dan contact op met
Johan Absil via M: 06 51505932.

 

Overige berichten

09 september 2020
/ Algemeen

AgriFriends trapt af met actie 'Wordt boer voor één dag'

Om boer en burger te verbinden, werkt Voergroep Zuid met ketenpartijen samen via AgriFriends. Een platform waarbij boer en burger samen de dialoog aan gaan, met het Philips Stadion als centrale ontmoetingsplek....
Lees meer
07 augustus 2020
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Najaarsactie kuilfolie

Breed assortiment vanggewassen voor na de maisoogst! Na de oogst van snijmais moeten de vanggewassen vóór 1 oktober gezaaid zijn. Voergroep Zuid heeft een breed assortiment vanggewassen...
Lees meer
07 augustus 2020

Het blijft warm de komende dagen!

Koppels leghennen hebben tijdens de start van de legperiode het meeste last van de warmte omdat dit de groei vertraagt. Voor de rest van de koppels geldt dat de eiproductie kan dalen en de schaalkwaliteit...
Lees meer
06 augustus 2020
/ Algemeen / Alle diergroepen

Persbericht Nevedi voermaatregel

Maatregelen voor reductie stikstofemissie mogen niet ten koste gaan  van diergezondheid en dierwelzijn.
Lees meer

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.