06 februari 2020

Extra aandacht voor bemesting

De bemesting van grasland is jaargetijde-, bodem en gewasafhankelijk. De basis van elk advies is de bodem. Vanuit bodemanalyses adviseren wij hoe u uw graslandbodems kunt verbeteren.

Dit advies gaat verder dan alleen pH en organische stof. Een praktisch plan kan u helpen het fundament van uw ruwvoerproductie te optimaliseren. In het voorjaar (eerste en tweede snede) is de kans op stikstofverliezen door uitspoeling of denitrificatie van nitraat het grootst. Het is aan te raden te kiezen voor een ureum/ammoniummeststof die wordt vastgelegd in de bodem en weinig uitspoelt. Bijvoorbeeld Novurea+S of Agrea Gras Voorjaar.

Bemesting

In vrijwel alle gevallen is een bemesting van 35 – 40 m3 rundveedrijfmest per ha voldoende. Gebruik vaste mest zoveel mogelijk voor uw maisland, zeker wanneer er al langdurig mais staat. Organische stof is op maisland van essentieel belang.

Zwavel

Zwavel is in het voorjaar van belang voor een goede groei van het gras èn de eiwitsamenstelling. Zowel Novurea+S en Agrea Gras Voorjaar bevatten zwavel die bijdraagt aan de groei van uw gras.

Kali

De eerste en tweede snede ontvangen het grootste aandeel van de drijfmest. In de zomerperiode loopt de gift terug en daarmee ook het aanbod van voedingsstoffen waaronder kalium. Zodra de behoefte aan kalium niet meer uit de toegediende drijfmest wordt gedekt, is aanvulling met kunstmest noodzakelijk. Om niet in te teren op de bodem, dient minimaal de onttrekking te worden bemest.

Voordelen ureum/ammoniummeststof:

• 10 tot 20% hogere stikstofefficiëntie
• Hogere opbrengst
• Hoger ruw eiwitgehalte

Bodem

Voor een ongestoorde groei is een intensieve doorworteling van de bodem vereist. Een goede bodemstructuur is dus van groot belang. De grond dient met zorg te worden behandeld. Zorg daarom voor een juiste bandenspanning van zowel trekker als werktuigen. Het liefst 0,4 bar in het voorjaar en 0,8 bar gedurende de rest van het jaar. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Een bruikbaar compromis is een bandenspanning van 1-1,2 bar voor de trekker en 0,8-1,0 bar van de werktuigen.

Heeft u vragen over welke soorten kunstmest u bij ons kunt bestellen neem dan contact op met
Johan Absil via M: 06 51505932.

 

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer