02 januari 2017

Forfaitaire normen geitenmest wijzigen in 2017

Voor geiten worden de omschrijvingen van de categorieën voor de meststoffenwet komend jaar gewijzigd. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde aanpassingen per categorie vermeld. Tevens is er een voorstel om de normen per categorie te verhogen.

Het voorstel is om de normen voor ‘Melkgeiten’ (categorie 600) te verhogen naar 4,7 kg fosfaat per dier (is nu 3,8 kg) en 10,2 kg stikstof per dier (is nu 6,1 kg). De normen van categorie 602 worden verhoogd naar 3,1 kg fosfaat per dier (is nu 2,4 kg) en 7,4 kg stikstof per dier (is nu 3,3 kg).

 Diercategorie

Oude definitie

Nieuwe definitie

Oude fosfaatnorm

2016

Nieuwe fosfaatnorm

2017

Oude stikstofnorm

2016

Nieuwe stikstofnorm

2017

600

Melkgeiten, inclusief pasgeboren lammeren, opfokgeiten tot ca 60 dagen en bokken > 7 mnd

Melkgeiten, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken

3,8

4,7

6,1

10,2

601

Geiten gehouden voor de slacht op circa 10 kg

Opfok -en vleesgeiten tot ca 4 maanden

0,3

0,4

0,53

0,9

602

Overige geiten

Opfokgeiten ≥ 4 maanden

2,4

3,1

3,3

7,4

 

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer