25 oktober 2016

Geen hogere fosfaat- en stikstofexcretie onder duizend uur beweiden

Veehouders die hun koeien jaarlijks tot duizend uur weiden realiseren geen hogere fosfaat- en stikstofexcretie dan bedrijven die opstallen. Wanneer koeien meer uren weiden is er wel extra excretie.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR en PPP-Agro Advies uit ingevulde KringloopWijzers. Meest opvallende conclusie is de stabiele fosfaat- en stikstofexcretie per ton melk voor de bedrijven die maximaal duizend uur weidegang per jaar aanbieden. Slimme bijvoeding bij beweiding - met producten die minder fosfor bevatten - en vakmanschap zorgen er voor dat deze melkveehouders de hogere stikstof- en fosforgehalten uit het weidegras weten te benutten.

Grote spreiding

Bedrijven die meer dan duizend uur per jaar weiden blijken wel een hogere fosfaatexcretie per kilo melk te realiseren. Maar ook bij deze bedrijven is de spreiding tussen bedrijven onderling enorm zodat er kansen liggen om ook hier de fosfaat- en stikstofexcretie per ton melk te stabiliseren. Vakmanschap bij beweiding is dan wel cruciaal.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer