11 juli 2017

Goede voeding, gezonde klauwen, hogere melkproductie

Om een hoge melkproductie te kunnen realiseren is het van belang dat koeien gebruik kunnen maken van gezonde klauwen en gezond beenwerk. Wanneer een koe last heeft van haar klauwen of beenwerk zal ze minder lopen. Dit wil zeggen dat ze minder naar het voerhek zal lopen waardoor de voeropname afneemt. Gevolgen van een afnemende voeropname zijn; minder activiteit (tochtigheid), minder weerstand en een daling van de melkproductie. Factoren die van invloed zijn op klauwgezondheid en beenwerk zijn o.a. ; huisvesting, klimaat, infecties, stofwisseling en voeding. U als melkveehouder kunt een belangrijke bijdrage leveren om klauwgezondheid en gezond beenwerk te realiseren bij uw melkkoeien. Wij willen u daar graag bij helpen!

Verschijnselen

Klauwproblemen uiten zich in de vorm van kreupelheid. Het is belangrijk deze verschijnselen tijdig te signaleren. Om deze signalen op te vangen is het belangrijk goed naar uw koeien te kijken. Koeien met klauwproblemen  hebben vaak een schuifelende gang, staan niet vierkant op hun poten en hebben mogelijk een afwijkende stand van de klauwen. Koeien met klauwproblemen zullen meer in de boxen blijven liggen, laten zich makkelijk aan de kant zetten bij het voerhek en de drinkbak en zullen tochtigheidssymptomen minder goed laten zien.

Behandelen

Wanneer er klauwproblemen signaleert worden bij uw koeien is het van belang deze koeien zo snel mogelijk te behandelen. Wanneer het behandelen te lang wordt uitgesteld of de signalen worden te laat opgevangen bestaat de kans dat er onjuiste botvorming plaatsvindt wat tot gevolg heeft dat de koe niet goed op haar klauwen gaat staan. Wanneer dit gebeurt zal de kreupelheid bij deze koeien chronisch worden. Naast ongewenste botvorming door te late behandeling kunnen ook gevolgen als ontstoken klauwen, dikke hakken, productiedaling en vermagering van de koe ontstaan.

Voeding

Voeding speelt een belangrijke rol bij de verschillende oorzaken van klauwproblemen. Veel klauwproblemen komen voort uit pensverzuring. Wanneer een koe last heeft van pensverzuring is de penswerking niet optimaal. Mineralen en vitaminen worden niet goed opgenomen en geproduceerd waardoor er pens problemen ontstaan. Wanneer de pens niet goed functioneert, maakt de pens minder vitamine B aan. Vitamine B is belangrijk voor de vorming van aminozuren die essentieel zijn voor de vorming van hoorn. Wanneer dit langere tijd niet of niet voldoende wordt aangemaakt zal de hoornkwaliteit hieronder lijden waardoor zoolzweren en witte lijn defecten ontstaan.

Hittestress

Ook hittestress is een belangrijke veroorzaker van klauwproblemen. Bij de productie van melk in de koe komt warmte vrij. Hoe hoger de melkproductie hoe meer warmte vrij komt. Om minder warmte te produceren vanuit de vertering zal de koe minder voer op gaan nemen aan het voerhek. Hierdoor veranderd de ruwvoer/krachtvoer verhouding in het rantsoen naar meer krachtvoer. De opname van krachtvoer zal leiden tot een lagere pens pH waardoor het gevaar op pensverzuring ontstaat en de weerstand onder druk komt te staan. Klauwgezondheidsproblemen duiken vaak enkele weken na hittestress op.

Voorkomen beter dan genezen

Naast huisvestings- en management maatregelen is het noodzakelijk om continu de klauwgezondheid op uw bedrijf te monitoren. Het rantsoen dient bijgestuurd te worden op de verschillende signalen welke de koeien geven. Het rantsoen kunt u bijvoorbeeld zelf bijsturen door meer structuur, gisten en/of natriumbicarbonaat te verstrekken wanneer signalen te zien zijn die horen bij acute pensverzuring. Bij weerstandsproblemen welke te zien zijn over een groot gedeelte van het koppel en niet direct te herleiden zijn aan het rantsoen, kunt u bijsturen door een mineralen/vitaminemengsel bij te voeren om de weerstand te verhogen, zoals Pro-Fit of Vitamix allround.

Klauwproblemen welke ontstaan zijn vanuit hittestress zijn te voorkomen door voldoende natriumbicarbonaat of buffer bij te voeren in de hitteperiode. Coolcow heeft de beste eigenschappen ter voorkoming van problemen vanuit hittestress. Dit product kan de gehele zomerperiode gevoerd worden om het voordeel ten opzichte van weerstandsproblemen vanuit hittestress te halen.

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer