07 september 2021

Grote interesse voor studiedag ‘Eiwit van eigen land’

Voor het eerst in maanden was het weer mogelijk om een studiedag ‘live’ te organiseren. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. De 50 deelnemersplaatsen waren binnen de kortste keren gevuld. Op het programma stonden twee interessante bezoeken; PPO Vredepeel en het melkveebedrijf van de familie Sommers. Het thema van de dag: De teelt en inzet van alternatieve eiwitgewassen op het melkvee- en geitenbedrijf.

Er komt steeds meer belangstelling voor het telen van alternatieve eiwithoudende gewassen op melkvee- en geitenbedrijven. Volgens Rundveespecialist Mark Dielissen wordt dit ingegeven door de hoge prijs van eiwitgrondstoffen en de wens van de commissie grondgebondenheid om in 2025 65% van de eiwitvoorziening van melkvee op eigen land te produceren. Dielissen: “Verduurzaming speelt een steeds grotere rol op het boerenerf. Dat uit zich onder andere in de wens om een meer circulaire landbouw te realiseren. Hierbij staat ook het gebruik van buitenlandse soja ter discussie. Goed dat er naar alternatieven wordt gekeken.” Dit in combinatie met de hoge marktprijzen van het moment, zorgt ervoor dat eiwit-vervangende gewassen een erg actueel onderwerp zijn. Genoeg reden voor een studiedag dus!

 Een rondleiding door de proefvelden van PPO Vredepeel.
Een rondleiding door de proefvelden van PPO Vredepeel.

De dag werd gestart met een bezoek aan PPO Vredepeel. Hier werd de groep deelnemers in tweeën gesplitst. De eerste groep woonde een presentatie van Mark de Beer van Groeikracht bij. De tweede groep bracht een bezoek aan de proefvelden met eiwitrijke gewassen. In de middag volgde een lunch, presentatie en rondleiding op het melkveebedrijf van familie Sommers in Elsendorp.

De groep werd opgedeeld in rundvee- en geitenhouders, waarna Mark Dielissen en Rundvee- en Geitenspecialist Richard de Graaf een presentatie gaven over de inzetbaarheid van de alternatieve eiwitgewassen. Hierbij kwamen zowel de teelt als de toepassing in het rantsoen aan de orde. Na de presentaties gaven de broers Toine en Ralph Sommers een rondleiding over hun melkveebedrijf. Een erg interessant bedrijf om te bezoeken. Er worden ongeveer 240 koeien gemolken in 4 robots. De melkproductie bedraagt gemiddeld 12.414 kg melk per koe. Daarnaast levert het fokbedrijf stieren aan de KI.


De rondleiding op het bedrijf van familie Sommers in Elsendorp.

De excursie werd afgesloten met een borrel, waarbij enthousiast werd nagepraat over al datgene dat er was gepresenteerd. Algemene conclusie was dat het goed is dat er onderzoek wordt gedaan naar eiwitrijke teelten. Maar ook dat er nog geen gewas is dat de strijd aan kan met goed georganiseerde teelt van gras/klaver. Bij veel alternatieve gewassen is de opbrengst per hectare nog te laag of zijn de teeltkosten te hoog. Maar dit kan in de toekomst best veranderen. Het blijft zeker goed om jezelf te verdiepen in andere gewassen. Zo gaf ook Geitenspecialist Ingrid Swinkels aan. “Het is mooi om te zien dat er veel enthousiasme en interactie was onder de deelnemers. We willen dan ook iedereen bedanken voor hun fanatieke bijdrage aan de discussie!”


Onderzoekers van Wageningen UR aan het woord over gemende teelt.


De presentatie van Mark de Beer van Groeikracht over eiwit vervangende gewassen.


Het vervoer bij PPO Vredepeel.


Presentatie van Mark Dielissen over eiwit vervangende gewassen.


De groep geïnteresseerde rundveehouders tijdens de presentatie.


Broodjes en soep als lunch tussen de excursies door.

Overige berichten

23 september 2021
/ Duurzaamheid & Innovatie / Varkens

Maatschappelijk verantwoord produceren in de keten

Voergroep Zuid wil actief bijdragen aan een duurzame veehouderij en daarmee een eerlijk en transparant beeld geven van de sector. De varkenshouderij heeft door de jaren heen enorme stappen gemaakt en dat...
Lees meer
22 september 2021
/ Varkens

De Dutch Pork Expo gaat door op 12 & 13 oktober a.s.!

Eindelijk gaan de deuren van deze vakbeurs voor de varkenshouderij weer open, dit keer in de Brabanthallen Den Bosch. Ook Voergroep Zuid is van de partij en graag nodigen wij jou uit om met ons te proosten...
Lees meer
11 september 2021
/ Pluimvee

Keuze voor biologisch biedt perspectief

Lang was het onzeker of er voor José van Gog-Van Deursen een toekomst was in de legpluimveehouderij van haar ouders. Het bedrijf was eigenlijk te klein voor reguliere eierproductie. Een keuze voor...
Lees meer
27 juli 2021
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Voergroep Zuid speelt in op Smart farming trend

Sensortechnologie draagt bij aan efficiënte productie en logistiek
Lees meer

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.