21 september 2018

Houd jonge kalveren in najaar gezond

Het najaar is de meest gevoelige periode voor jonge kalveren. Relatief warme dagen worden afgewisseld met koude nachten. Ook de luchtvochtigheid neemt toe omdat het vaker mist of regent.

Enkele tips voor het stalklimaat om de jongste kalveren gezond te houden:

Hang een min/max thermometer op vloerhoogte

Warme lucht stijgt op, koude lucht blijft op de grond. Dit betekent ook dat de instromende koude lucht zich over de stalvloer voortbeweegt. Hang daarom een minimum/maximum thermometer op de voergang op vloerhoogte. Hiermee kunt u zien wat de werkelijke nachttemperatuur is op dierniveau. Deze temperatuur kan meerdere graden afwijken van de temperatuur op ooghoogte.

Maak een verhoging voor binnenkomende lucht

Voorkom dat de koude buitenlucht ’s nachts over de bodem de stal binnenstroomt. Door het maken van een verhoging (bijvoorbeeld met pakken stro) blijft de allerkoudste lucht buiten en ervaren kalveren minder snel tocht. Lucht via een voorruimte de stal in laten komen, heeft bij jonge kalveren de voorkeur. De verse lucht verblijft dan enige tijd in deze voorruimte, komt tot rust waardoor de lucht de grootste koude verliest. 

Voorkom windinvloeden

Een lage luchttemperatuur en hoge luchtsnelheid ervaren jonge kalveren als tocht. De windinvloed moet daarom uitgeschakeld worden. Bijvoorbeeld met een indirecte inlaat via een voorruimte. Ook het plaatsen van lamellen in de inlaatopening werkt. Ze geven de binnenkomende lucht de juiste richting zodat deze niet direct bij de kalveren komt.

Houd het ventilatieniveau constant

Een constant ventilatieniveau betekent dat de veehouder controle heeft over de hoeveelheid te ventileren lucht. Dat er constant lucht ververst wordt is even belangrijk dan de hoeveelheid kuubs. Houd bij de minimum ventilatie rekening met de inhoud van de stal. Bij veel stalinhoud kan de minimumventilatie lager worden ingesteld dan bij een stal met weinig inhoud. 

Verwarm bij de allerkleinsten

Een mogelijkheid tot verwarmen bij de allerkleinste kalveren is geen overbodige luxe. Deze dieren hebben een hogere comfortzone en omdat ze nog niet veel voer opnemen zijn ze gevoeliger voor koude nachttemperaturen en tocht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkoopbinnendienst via telefoon: 088 730 0500.

Overige berichten

19 april 2019
/ Pluimvee

Extra aandacht voor ventilatie bij warm voorjaarsweer

Komende dagen worden lastige dagen qua ventilatie. ‘s Nachts is het relatief koud, terwijl overdag de 25 graden aangetikt wordt. Dit vraagt om extra aandacht voor het stalklimaat.
Lees meer
19 april 2019
/ Pluimvee

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Speciale aandacht voor droogstaande koeien

Een lagere voeropname tijdens de droogstand is funest voor de melkproductie in de nieuwe lactatie. Te vaak wordt vergeten droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Uit onderzoek blijkt...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Hittestress kost melkveehouder 27.000 euro per jaar

Een zomer zoals in 2018, met een hittegolf die drie weken duurde, kost een melkveehouder met honderd koeien 27.000 euro (270 euro per koe per jaar*).
Lees meer