03 februari 2021

In 2020 ruim 747.000 ton voer en grondstoffen afgeleverd

In 2020 hebben wij ruim 747.000 ton voer en grondstoffen afgeleverd. Dit is bijna 10 procent meer dan in 2019. Een duidelijke groei in een krimpende markt, die wordt veroorzaakt door bijzonder weinig klantverlies en een behoorlijk aantal nieuwe klanten. Daarnaast draagt ook extra loonproductie voor derden bij aan de gerealiseerde afzetgroei.

Ondanks de lastige omstandigheden die Covid-19 met zich meebracht, hebben onze voerfabrieken in 2020 op alle fronten uitstekend gepresteerd. “Als vitale sector kon onze voerproductie gelukkig altijd doorgaan en nam de vraag naar voer van onze coöperatie toe”, zegt Antoine van Loon, interim directeur voer & grondstoffen bij Voergroep Zuid. “Neem bijvoorbeeld onze fabriek in Oirschot waar rundvee- en geitenvoer worden gemaakt. Daar hebben we door in drie ploegen te gaan werken 40 procent meer voer gemaakt dan in 2019. Dat geeft een behoorlijke kostprijsverbetering, die ten goede komt aan onze klanten.”

Modulaire Nutritie

In de varkenshouderij zijn de unieke Prestatie voerreeksen voor zeugen, biggen en vleesvarkens enthousiast ontvangen. Driekwart van onze klanten maakt er inmiddels gebruik van. De producten komen tot stand via Modulaire Nutritie. Van Loon: “Dit is het resultaat van jarenlange innovatie en maakt het mogelijk om met ons voer beter aan te sluiten op verschillen in genetica, stalomstandigheden en specifieke wensen van afzetconcepten. In de stal zien we soepelere voerovergangen en gezondere dieren in combinatie met scherpe voerkosten per kilo groei.” Naast de introductie van de nieuwe voerreeksen hebben zeker ook een goede inkooppositie en een actieve buitendienst bijgedragen aan de extra voerafzet.

Waar wij als coöperatie in het vierde kwartaal in de varkenshouderij als gevolg van de saneringsregeling een daling in de voerafzet verwachtte, zagen wij hier juist een groei. “Doordat de overheid meer tijd nodig had om de saneringsvoorstellen te beoordelen, hebben bedrijven die gingen stoppen langer voer gekocht. Ook werden slachtrijpe vleesvarkens eind 2020 wat langer aangehouden omdat er minder werd geslacht vanwege Covid-19 en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland.” Naast een groeiende voerafzet in de rundvee-, geiten- en varkenshouderij zagen we in 2020 ook de voerafzet in de pluimveehouderij toenemen. Ook ons merk Bruekers, gespecialiseerd in voer voor legpluimvee en opfokhennen, won in zowel Nederland als België terrein.

Scherp blijven

Natuurlijk hebben wij ook zorgen over de effecten van Covid-19, stikstofbeleid, vogelgriep en varkenspest op de opbrengstprijzen van melk, vlees en eieren. Zeker nu dit samenvalt met een stijging van voerprijzen door toenemende grondstofprijzen. Wij doen er alles aan om onze klanten in deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen. Antoine Van loon: “2021 wordt voor de mengvoerbranche een uitdagend jaar, waarin de effecten van de saneringsregeling varkenshouderij volop zichtbaar worden en de ontwikkeling van vaste ketens onder druk van afnemers toeneemt. Wij zijn er klaar voor om hier samen met onze leden en klanten invulling aan te geven. Wij gaan als gezonde coöperatie met vertrouwen de toekomst tegemoet.”

Overige berichten

26 februari 2021
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Online Kennisdelingen goed bezocht

In een tijd waarin het niet mogelijk is om kennissessies ‘live’ te organiseren, bieden webinars een mooie oplossing. Inmiddels hebben we voor iedere sector een of meerdere Online Kennisdelingen...
Lees meer
23 februari 2021
/ Algemeen / Rundvee

‘Ons bedrijf is nu echt klaar voor de toekomst’

Frank en Kristel Maes-Schroyen uit het Belgische Lommel investeerden in 2014 in een compleet nieuwe ligboxenstal met volop automatisering. Twee melkrobots melken er inmiddels 135 melkkoeien, waarvan de...
Lees meer
16 februari 2021
/ Algemeen / Varkens

Modulaire Nutritie in de praktijk - Deel 3

De derde en laatste blog in de blogreeks Modulaire Nutritie. Nadat we eerder vertelden over de totstandkoming (BLOG 1) en de mogelijkheden (BLOG 2) van Modulaire Nutritie, is vandaag zeugen-...
Lees meer
10 februari 2021
/ Algemeen

BIG Challenge haalt ondanks corona 1 miljoen euro op

Ondanks Corona heeft BIG Challenge, farmers against cancer, dit seizoen al 1.002.716 euro opgehaald. Dit geld is 100 procent gedoneerd aan KWF kankerbestrijding. Creatieve acties en opgeven is geen optie;...
Lees meer

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.