28 maart 2019

Inspirerende introductiereis masterclass Agri-business 2019

Op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart is de Masterclass Agri-business 2019 gestart met de introductiereis. 17 deelnemers uit de veehouderij (9 varkenshouders, 5 pluimveehouders, 1 varkenshouder/pluimveehouder en 2 geitenhouders) reisde mee naar Duitsland.

Gedurende deze twee dagen zijn er 4 grote innovatieve bedrijven bezocht, waarvan enkele  meerdere locaties hebben en/of zich richten op nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld eigen energievoorziening en stalbouw.

De eerste dag bezochten we een pluimveehouder die met de meest innovatieve technieken in de broederijbranche eendagskuikens levert voor de vleeskuikenhouderij. Waarna de groep geënthousiasmeerd werd door de verhalen van een grote ondernemer die zowel in de varkenshouderij als melkveehouderij meerdere bedrijven heeft.

De tweede dag startte bij een internationaal varkensbedrijf met megastallen voor productie van zowel biggen, vleesvarkens als fokgelten. De Masterclass werd afgesloten met een bezoek bij een melkveebedrijf van 1.600 melkkoeien, waarvoor net gloednieuwe stallen waren geplaats met alle nieuwe innovatieve mogelijkheden.

Kortom, het waren twee zeer inspirerende dagen met hele verschillende ondernemersverhalen!

Overige berichten

19 april 2019
/ Pluimvee

Extra aandacht voor ventilatie bij warm voorjaarsweer

Komende dagen worden lastige dagen qua ventilatie. ‘s Nachts is het relatief koud, terwijl overdag de 25 graden aangetikt wordt. Dit vraagt om extra aandacht voor het stalklimaat.
Lees meer
19 april 2019
/ Pluimvee

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Speciale aandacht voor droogstaande koeien

Een lagere voeropname tijdens de droogstand is funest voor de melkproductie in de nieuwe lactatie. Te vaak wordt vergeten droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Uit onderzoek blijkt...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Hittestress kost melkveehouder 27.000 euro per jaar

Een zomer zoals in 2018, met een hittegolf die drie weken duurde, kost een melkveehouder met honderd koeien 27.000 euro (270 euro per koe per jaar*).
Lees meer