28 maart 2019

Inspirerende introductiereis masterclass Agri-business 2019

Op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart is de Masterclass Agri-business 2019 gestart met de introductiereis. 17 deelnemers uit de veehouderij (9 varkenshouders, 5 pluimveehouders, 1 varkenshouder/pluimveehouder en 2 geitenhouders) reisde mee naar Duitsland.

Gedurende deze twee dagen zijn er 4 grote innovatieve bedrijven bezocht, waarvan enkele  meerdere locaties hebben en/of zich richten op nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld eigen energievoorziening en stalbouw.

De eerste dag bezochten we een pluimveehouder die met de meest innovatieve technieken in de broederijbranche eendagskuikens levert voor de vleeskuikenhouderij. Waarna de groep geënthousiasmeerd werd door de verhalen van een grote ondernemer die zowel in de varkenshouderij als melkveehouderij meerdere bedrijven heeft.

De tweede dag startte bij een internationaal varkensbedrijf met megastallen voor productie van zowel biggen, vleesvarkens als fokgelten. De Masterclass werd afgesloten met een bezoek bij een melkveebedrijf van 1.600 melkkoeien, waarvoor net gloednieuwe stallen waren geplaats met alle nieuwe innovatieve mogelijkheden.

Kortom, het waren twee zeer inspirerende dagen met hele verschillende ondernemersverhalen!

Overige berichten

17 juni 2019
/ Algemeen / Rundvee

Drijfmest met water geeft hogere N-benutting

Het toedienen van 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare, plus een kleine kunstmestgift, is voldoende om de volgende grassnede te realiseren. Extra water toevoegen aan drijfmest verbetert de stikstofbenutting. Mest...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen. Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Compleet assortiment voor rosés

Voergroep Zuid heeft het assortiment voor rosés uitgebreid. Er zijn voeders voor zowel de start-, groei- als afmestfase en voor elke fase zijn verschillende voerlijnen beschikbaar.  Voor...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Koud water beter voor jonge kalveren

Bij temperaturen boven de 25 graden is het raadzaam om ook jonge kalveren extra water te geven naast de melkverstrekking. Door het warme weer ademen kalveren meer waardoor ze ook meer vocht verliezen. Aanvullen...
Lees meer