04 december 2015

Ledenraad Voergroep Zuid een feit

Maandagavond 30 november is de ledenraad van Voergroep Zuid officieel benoemd. De ledenraad is een belangrijk orgaan voor Voergroep Zuid. Het orgaan denkt mee over alle activiteiten van Voergroep Zuid. Dit betreft zowel het beleid rondom mengvoer, voergrondstoffen en agroproducten als de takken verzekering en retail. De leden van de ledenraad zijn actief agrarisch ondernemer en zijn wat betreft hun inkoop overwegend afnemer van Voergroep Zuid.

Op korte termijn zal de ledenraad een voorzitter uit zijn midden kiezen. Tot die tijd fungeert Jos Mans als technisch voorzitter. Met het besluit om akkoord te gaan met de voorgenomen fusie van Boerenbond Agro met AgroDyn en het Limburgsch Landbouwsyndicaat tot de nieuwe onderneming Agrea, leverde de ledenraad meteen zijn eerste daad. De goedkeuring was de laatste hobbel in het fusieproces. Agrea zal nu als zelfstandige organisatie verder gaan en Voergroep Zuid fungeert als een van de aandeelhouders van dit bedrijf in agroproducten en advies.

Besluitvorming en klankbord
De ledenraad van Voergroep Zuid heeft de bevoegdheid om zelfstandig besluiten te nemen en/of goedkeuring te geven, en geldt als klankbord. De formele besluiten zijn het vaststellen van het strategisch meerjarenplan, de benoeming van bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen en het vaststellen van de jaarrekening van de coöperatie. De klankbordfunctie van de ledenraad komt tot uiting bij het peilen van de behoeften en sentimenten bij leden/afnemers, het actief meedenken over de toekomst van de coöperatie en het onderhouden van het netwerk met leden, ondernemers en afnemers.

Personen in ledenraad
De ledenraad van Voergroep Zuid bestaat uit 26 personen en komt viermaal per jaar bij elkaar: twee keer voor formele aangelegenheden en twee keer informeel voor opinievorming en als klankbord voor de directie. De ledenraadsleden zijn: Thijs Adriaans, Coen Beerens, Theo van Beuken, Jan Beunen, Eric Direks, Lowie van Duijnhoven, Ard van Hoof, Arie van Hoof, Leon van Horne, Ton Jansen, David Janssen, Ruud Janssen, Lins Keijsers, Sander Lamers, Tiny van Neerven, John van Paassen, Marcel Rijkers, Heléne Salimans, Louis Steeghs, John Stemkens, Jan van de Weijer, Annie Wichen, Karel van de Wielen en Hugo de Wit.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer