13 mei 2016

Lowie van Duijnhoven voorzitter ledenraad Voergroep Zuid

Lowie van Duijnhoven is door de ledenraad van Voergroep Zuid gekozen als voorzitter van de ledenraad. Van Duijnhoven (51) heeft in Wanroij een gemengd bedrijf met varkens en rundvee. Hij is in het verleden bestuurlijk actief geweest bij het voormalige Boerenbond Wanroij en de ledenraad van Rabobank Maasduinen. De functie van voorzitter van de ledenraad is voor een termijn van vier jaar.

De ledenraad is binnen Voergroep Zuid een belangrijk orgaan. De raad denkt mee en is klankbord over alle activiteiten van Voergroep Zuid.  De ledenraad bestaat uit 24 personen die allemaal actief agrarisch ondernemer zijn en wat betreft hun inkoop overwegend zaken doen met Voergroep Zuid.

Formele besluiten nemen
De ledenraad heeft de bevoegdheid om zelfstandig besluiten te nemen en/of goedkeuring te geven, en geldt als klankbord voor de directie en de Raad van Commissarissen. Formele taken van de ledenraad zijn: het vaststellen van het strategisch meerjarenplan, de benoeming van bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen en het vaststellen van de jaarrekening van de coöperatie. De klankbordfunctie van de ledenraad komt tot uiting bij het peilen van de behoeften en sentimenten bij leden/afnemers, het actief meedenken over de toekomst van de coöperatie en het onderhouden van het netwerk met leden, ondernemers en afnemers.

Jaarlijks vier bijeenkomsten
De ledenraad komt viermaal per jaar bij elkaar: twee keer voor formele aangelegenheden en twee keer informeel voor opinievorming en als klankbord voor de directie. 

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer