17 juni 2019

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen.

Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze zichtbaar wordt, is de voederwaarde over zijn hoogtepunt: de bladmassa neemt af, het eiwitgehalte daalt en het aandeel celwanden (NDF) neemt snel toe (zie tabel).

Maaien met aren levert dus altijd een kuil op met een lagere voederwaarde (minimaal 150 VEM lagere voederwaarde). Daarnaast duurt de herstelperiode van de zode veel langer wanneer gras in de bloei gemaaid wordt. Omdat bij bloeiend gras ook nog eens de onderste bladeren afsterven, neemt bovendien de kans op schimmelgroei toe waardoor de smaak van het kuilgras verslechtert. Tot slot heeft maaien van gras net voordat de aren zichtbaar worden als voordeel dat de volgende snede geen aren bevat, en dus ook van een hoge kwaliteit is.

Voederwaarde blad Voederwaarde bloeistengel
22-30 %eiwit 10-12% eiwit
5 -8 % suiker 11-12% suiker
45-55% celwanden (NDF) 65-68% celwanden (NDF)

 

 

 

 

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer