16 januari 2020

Masterclass Agri-Business over ‘’voerontwikkelingen‘’  

Op 7 januari 2020 was de Masterclass Agri-Business te gast bij FeedDesign Lab. Het onderwerp was “voerontwikkelingen”, opgesplitst in drie deelonderwerpen: receptuur, processing en de betekenis van voer & advies voor de ondernemer. 

 1. Wat zit er in het voer?                                                                                              
  Dat bepaalt in de eerste plaats de boer en het dier. Daarnaast zijn kwaliteit en beschikbaarheid van grondstoffen, de beperkingen van het productieproces en de verschillende keurmerken factoren waaraan voldaan moet worden.
   
 2. Hoe wordt voer gemaakt?                                                                                         
  Stap voor stap is uitgelegd hoe voer wordt geproduceerd en hebben we de verschillende machines gezien in de proeffabriek. Kwaliteit, samenstelling en voerprocessing kunnen van grote invloed zijn op de resultaten op het boerenerf.
   
 3. Welke visie heeft de deelnemer over voer & advies?                                        
  Tot slot gaven de deelnemers aan wat hun visie is met betrekking tot voer & advies. Er waren grote verschillen onder de deelnemers en alle mogelijke optie kwamen voorbij: Mijnvoer.nl, zelfmengers, samenwerken met een externe nutritionist of een intensieve relatie met de mengvoer leverancier. Tijdens het uitwisselen van onze kennis en ervaringen constateerde we ook dat er qua voerkennis ook grote verschillen zijn op het gebied van kwaliteit van grondstoffen, samenstelling en prijsontwikkeling. Wel is iedereen er zich van bewust dat samenstelling, processing en toepassing op het bedrijf, een grote bijdrage leveren aan het uiteindelijk rendement.

Kennis over ''voerontwikkelingen'' blijft een zeer belangrijk onderwerp en Voergroep Zuid wil graag hierover kennis en expertise delen met jonge ondernemers.

De volgende, en laatste Masterclass bijeenkomst is gepland op 11 februari (Missie & Strategie)

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer