25 april 2019

Masterclass: Mens & Ondernemer

Op 15 april is de Masterclass gestart met het eerste onderwerp: Mens & Ondernemer. Ter voorbereiding hebben onze deelnemers een vragenlijst ingevuld, waaruit een “persoonlijke profielschets” komt. Dit rapport geeft inzicht in jezelf. Door dit met elkaar te bespreken krijg je ook inzicht in de ander. Ben je introvert of extrovert? Besluit je op basis van gevoel of op basis van feiten? Ben je taakgericht of relatiegericht? Door jezelf te herkennen, kun je beter zaken afstemmen en verbinding zoeken met de ander. Indien je geen  inzicht hebt in een ander weet je ook niet hoe je moet reageren.

Wat doe je hiermee als ondernemer?
De communicatie afstemmen op de ander maakt dat je effectiever bent richting medewerkers, leveranciers en klanten. En dat is nodig voor goed leiderschap in je bedrijf.
Een goed leider heeft 3 rollen te vervullen, om te komen van visie naar actie:

  1. De rol van de ondernemer is een strategie kiezen en zorgen dat de mensen die begrijpen.
  2. De rol van de manager is een goede structuur neerzetten, waarin medewerkers kunnen presteren.
  3. De rol van de people-manager is om te zorgen voor een cultuur van betrokkenheid waardoor mensen willen ontwikkelen.

Verschillende jonge ondernemers erkennen dat zij wel duidelijk zijn geweest in hun uitleg, “Ik heb het wel gezegd …’’, maar de vraag is of de ander het ook begrepen heeft en er naar kan en wil handelen? In de communicatie met personeel en zakenrelaties zien veel deelnemers dat er verbetering mogelijk is.

Hoe verbeter je het bedrijfsmanagement?
Concreet, het is  goed om samen een planning op te stellen en de dagelijkse/wekelijkse taken in beeld te brengen. Hierdoor is er meer overzicht, wat resulteert in een beter bedrijfsmanagement en tevens als basis kan dienen voor communicatie met het personeel.
Ook is het belangrijk dat de ondernemer zich ervan bewust is dat het personeel tevreden is, zich gehoord voelt en verantwoordelijkheid neemt, om goed hun werk te kunnen en willen doen. Dat geeft een betere werksfeer en leidt ertoe dat zaken binnen het bedrijf beter en soepeler lopen.

Daarnaast moeten wij als erfbetreders aandacht hieraan schenken en bereid zijn daarin te faciliteren door bijvoorbeeld een profielschets en/of planning te maken voor het bedrijf. Tevens is het van belang voor ons om door te vragen of advies goed begrepen is en of ondernemers én personeel bereid zijn voeraanpakken en/of bedrijfsadviezen toe te passen. Het advies reikt namelijk verder dan alleen zeggen maar ook nagaan of dit daadwerkelijk wordt begrepen en wil en kan de ondernemer dit opvolgen.

Twan Penninx

Overige berichten

20 mei 2019
/ Geiten

Sterke en fitte lammeren met FIT-MIX

Een gezonde start van de lammeren heeft een enorme positieve invloed op de melkproductie van de dieren in hun latere leven. Daarom heeft Voergroep Zuid een unieke voertoevoeging ontwikkeld: FIT-MIX. FIT-MIX...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

‘Lekkende darm’ voorkomen

Wanneer de darmcellen van een geit niet mooi aan elkaar sluiten, kunnen bacteriën en gifstoffen in de bloedbaan komen. Dit heet een lekkende darm. De oorzaak hiervan ligt vooral in stresssituaties,...
Lees meer
16 mei 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen

Hebben activisten het recht zomaar uw erf te betreden?

Naar aanleiding van de kaping van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen week, ontstonden er vanuit onze klanten veel vragen, zoals: Mag dergelijk onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten juridisch...
Lees meer