25 april 2019

Masterclass: Mens & Ondernemer

Op 15 april is de Masterclass gestart met het eerste onderwerp: Mens & Ondernemer. Ter voorbereiding hebben onze deelnemers een vragenlijst ingevuld, waaruit een “persoonlijke profielschets” komt. Dit rapport geeft inzicht in jezelf. Door dit met elkaar te bespreken krijg je ook inzicht in de ander. Ben je introvert of extrovert? Besluit je op basis van gevoel of op basis van feiten? Ben je taakgericht of relatiegericht? Door jezelf te herkennen, kun je beter zaken afstemmen en verbinding zoeken met de ander. Indien je geen  inzicht hebt in een ander weet je ook niet hoe je moet reageren.

Wat doe je hiermee als ondernemer?
De communicatie afstemmen op de ander maakt dat je effectiever bent richting medewerkers, leveranciers en klanten. En dat is nodig voor goed leiderschap in je bedrijf.
Een goed leider heeft 3 rollen te vervullen, om te komen van visie naar actie:

  1. De rol van de ondernemer is een strategie kiezen en zorgen dat de mensen die begrijpen.
  2. De rol van de manager is een goede structuur neerzetten, waarin medewerkers kunnen presteren.
  3. De rol van de people-manager is om te zorgen voor een cultuur van betrokkenheid waardoor mensen willen ontwikkelen.

Verschillende jonge ondernemers erkennen dat zij wel duidelijk zijn geweest in hun uitleg, “Ik heb het wel gezegd …’’, maar de vraag is of de ander het ook begrepen heeft en er naar kan en wil handelen? In de communicatie met personeel en zakenrelaties zien veel deelnemers dat er verbetering mogelijk is.

Hoe verbeter je het bedrijfsmanagement?
Concreet, het is  goed om samen een planning op te stellen en de dagelijkse/wekelijkse taken in beeld te brengen. Hierdoor is er meer overzicht, wat resulteert in een beter bedrijfsmanagement en tevens als basis kan dienen voor communicatie met het personeel.
Ook is het belangrijk dat de ondernemer zich ervan bewust is dat het personeel tevreden is, zich gehoord voelt en verantwoordelijkheid neemt, om goed hun werk te kunnen en willen doen. Dat geeft een betere werksfeer en leidt ertoe dat zaken binnen het bedrijf beter en soepeler lopen.

Daarnaast moeten wij als erfbetreders aandacht hieraan schenken en bereid zijn daarin te faciliteren door bijvoorbeeld een profielschets en/of planning te maken voor het bedrijf. Tevens is het van belang voor ons om door te vragen of advies goed begrepen is en of ondernemers én personeel bereid zijn voeraanpakken en/of bedrijfsadviezen toe te passen. Het advies reikt namelijk verder dan alleen zeggen maar ook nagaan of dit daadwerkelijk wordt begrepen en wil en kan de ondernemer dit opvolgen.

Twan Penninx

Overige berichten

03 juli 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Risicomanagement

In het magazine van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, komt Joris Raaijmakers van Zuiderhuis aan het woord over Risicomanagement.
Lees meer
27 juni 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Inspiratie-event BeLeef 2019 groot succes

UDEN – Donderdag 13 juni vond in het Inspyrium in Cuijk BeLeef 2019 plaats. Met ruim 300 aanwezigen werd de eerste editie van dit inspiratie-event voor de agri-vrouw een groot succes. “We kijken...
Lees meer
17 juni 2019
/ Algemeen / Rundvee

Drijfmest met water geeft hogere N-benutting

Het toedienen van 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare, plus een kleine kunstmestgift, is voldoende om de volgende grassnede te realiseren. Extra water toevoegen aan drijfmest verbetert de stikstofbenutting. Mest...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen. Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze...
Lees meer