25 april 2019

Masterclass: Mens & Ondernemer

Op 15 april is de Masterclass gestart met het eerste onderwerp: Mens & Ondernemer. Ter voorbereiding hebben onze deelnemers een vragenlijst ingevuld, waaruit een “persoonlijke profielschets” komt. Dit rapport geeft inzicht in jezelf. Door dit met elkaar te bespreken krijg je ook inzicht in de ander. Ben je introvert of extrovert? Besluit je op basis van gevoel of op basis van feiten? Ben je taakgericht of relatiegericht? Door jezelf te herkennen, kun je beter zaken afstemmen en verbinding zoeken met de ander. Indien je geen  inzicht hebt in een ander weet je ook niet hoe je moet reageren.

Wat doe je hiermee als ondernemer?
De communicatie afstemmen op de ander maakt dat je effectiever bent richting medewerkers, leveranciers en klanten. En dat is nodig voor goed leiderschap in je bedrijf.
Een goed leider heeft 3 rollen te vervullen, om te komen van visie naar actie:

  1. De rol van de ondernemer is een strategie kiezen en zorgen dat de mensen die begrijpen.
  2. De rol van de manager is een goede structuur neerzetten, waarin medewerkers kunnen presteren.
  3. De rol van de people-manager is om te zorgen voor een cultuur van betrokkenheid waardoor mensen willen ontwikkelen.

Verschillende jonge ondernemers erkennen dat zij wel duidelijk zijn geweest in hun uitleg, “Ik heb het wel gezegd …’’, maar de vraag is of de ander het ook begrepen heeft en er naar kan en wil handelen? In de communicatie met personeel en zakenrelaties zien veel deelnemers dat er verbetering mogelijk is.

Hoe verbeter je het bedrijfsmanagement?
Concreet, het is  goed om samen een planning op te stellen en de dagelijkse/wekelijkse taken in beeld te brengen. Hierdoor is er meer overzicht, wat resulteert in een beter bedrijfsmanagement en tevens als basis kan dienen voor communicatie met het personeel.
Ook is het belangrijk dat de ondernemer zich ervan bewust is dat het personeel tevreden is, zich gehoord voelt en verantwoordelijkheid neemt, om goed hun werk te kunnen en willen doen. Dat geeft een betere werksfeer en leidt ertoe dat zaken binnen het bedrijf beter en soepeler lopen.

Daarnaast moeten wij als erfbetreders aandacht hieraan schenken en bereid zijn daarin te faciliteren door bijvoorbeeld een profielschets en/of planning te maken voor het bedrijf. Tevens is het van belang voor ons om door te vragen of advies goed begrepen is en of ondernemers én personeel bereid zijn voeraanpakken en/of bedrijfsadviezen toe te passen. Het advies reikt namelijk verder dan alleen zeggen maar ook nagaan of dit daadwerkelijk wordt begrepen en wil en kan de ondernemer dit opvolgen.

Twan Penninx

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer