02 augustus 2017

Mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen op het scheurverbod van grasland

Ondanks het scheurverbod op zand- en lössgrond, mogen graspercelen die schade hebben opgelopen door droogte opnieuw ingezaaid worden. Wel dient u deze schade te melden vóór 31 augustus en moet het perceel vóór 15 september zijn ingezaaid. U meldt zich aan onder ‘Direct regelen’ op de RVO-site. Op deze pagina leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Vooral weilanden die niet beregend zijn, hebben dit voorjaar en deze zomer last ondervonden van de droogte. De groei van het gras op deze percelen stagneerde en onkruiden en slechte grassen (ruwbeemd, straatgras en kweekgras) hebben hiervan kunnen profiteren. Indien de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai 25 procent lager ligt dan in een normaal jaar zonder droogte, komen deze percelen in aanmerking voor vrijstelling van het scheurverbod. Meer informatie over de voorwaarden voor scheuren van het grasland is te vinden op de website https://mijn.rvo.nl/grasland-scheuren-of-vernietigen .

Voor het opstellen van een rapport door een geregistreerd schade-expert kunt u landelijk terecht bij de weidespecialisten van DLV Advies of bij een regionaal erkend schade expert Dit zijn experts die geregistreerd staan bij bijvoorbeeld:

  • De Stichting Nederlands Instituut van Register-Experts (NIVRE)
  • De Nederlandse Vereniging van Agrarische Experts (NVAE)
  • De Stichting Verenigd register van taxateurs (VRT)
  • Of een expert die is verbonden aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoge slagingskans van najaarsinzaai

Scheuren van grasland in het najaar heeft als voordeel dat de vestiging van grassen (en ook klaver) zeer goed is terwijl de onkruiddruk op dat moment laag is. De kans op een grasmat waarvan u velen jaren een hoge opbrengst van goede kwaliteit gras haalt, is daarmee extra groot. Voor een goed resultaat is een goede planning van groot belang:

  • Na maaien het gras ongeveer 2 weken laten groeien, vervolgens dood spuiten. Zeker bij een behoorlijk aandeel kweekgras en ridderzuring is deze hergroei van belang voor een goed effect.
  • Hanteer een wachttijd van 4 dagen bij meerjarige onkruiden en kweekgras, zodat het onkruidbestrijdingsmiddel goed zijn werk kan doen en naar de wortel getransporteerd kan worden.
  • Indien er nog ruimte is voor een drijfmestgift, voer deze dan uit voor het infrezen van de oude graszode.
  • Vervolgens ploegen en op gebruikelijke wijze inzaaien.
  • Overleg met uw specialist over het voor u juiste graszaadmengsel.

Deze ontheffing op het scheurverbod geld niet alleen bij droogteschade, maar ook bij schade door bijvoorbeeld emelten of engerlingen.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer