24 juli 2019

Negatieve effecten hete dagen onderschat

We schrijven regelmatig over hittestress en de maatregelen die u kunt nemen om de gevolgen te bepreken. Toch gaat het nog vaak mis. Velen zullen zich dinsdag 25 juni jl. nog herinneren. Een dag waarbij het ‘uit het niets’ 38 graden werd.

Een klant van Voergroep Zuid houdt veel gegevens bij waardoor we goed in kaart kunnen brengen wat de gevolgen zijn. Tevens neemt dit bedrijf standaard maatregelen tegen hittestress in de vorm van buffer en levende gisten onder het voer. Ook wordt natriumbicarbonaat verstrekt. Zonder deze voermaatregelen hadden de gevolgen dus groter kunnen zijn. Wat dit bedrijf niet kan, is koelen met ventilatoren. Daar zit op de extreem warme dagen de crux.

Veel bloed naar huid
Wanneer het plotseling extreem warm wordt, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, gaan geiten er alles aan doen hun lichaam te koelen. Er gaat veel bloed naar de huid en minder naar de inwendige organen zoals de baarmoeder, de lever en het maagdarmkanaal. Dit heeft dus effect op de ongeboren lammeren. Bij koeien is bekend dat kalveren, geboren uit moeders die tijdens de dracht ernstige hittestress ervaren, later als volwassen koe minder melk geven.
Als gevolg van stress door hitte, worden de verbindingen tussen de lichaamscellen in de darmwand minder sterk. Er ontstaan ‘lekken’. De doorlaatbaarheid van de darm neemt daardoor toe. We spreken dan letterlijk van een lekkende darm. Het gevolg hiervan is dat de darm zijn ‘filterende’ werking verliest en minder goede bacteriën in het bloed kunnen komen. Hierdoor daalt de weerstand van het dier, dat door de stress toch al onder druk staat. Onder meer uierontsteking kan hiervan het gevolg zijn.

Gevolgen goed meetbaar
In de tabel zijn de gevolgen op het genoemde praktijkbedrijf weergegeven van één extreme dag (25 juni). We zien dat de wateropname van de dieren op een extreme dag maar liefst 67 procent hoger is dan het gemiddelde van mei. Daarnaast zien we de melkproductie ruim 10 procent dalen en het kiemgetal stijgen. Het duurt maar liefst 2,5 week voordat de productie en het kiemgetal weer op het oude niveau zijn.

Overige berichten

14 november 2019
/ Algemeen / Rundvee

Uitnodiging themadag Diergezondheid

Tijdens de themadag Diergezondheid staat de gang naar een gezond melkrijk leven centraal. Gezondheid is één van de vele factoren die, naast genetische aanleg, invloed hebben op de levens...
Lees meer
28 oktober 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Elfde jaar BIG Challenge succesvol afgesloten

Ook in het elfde jaar van haar deelname aan Alpe d’HuZes is BIG Challenge er in geslaagd weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor de strijd tegen kanker. Met een eindbedrag van € 783.383,15...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Assortiment voor opfokleghennen vernieuwd!

Behoeftes van opfokkers zijn verschillend. Afhankelijk van bedrijfsdoelstellingen en ras-specifieke kenmerken vraagt men om specifiek voer voor de verschillende levensfases. Voergroep Zuid heeft haar...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Ei-Display: real-time data in één oogopslag

Ei-Display is een actief datamanagementsysteem dat het productieproces van leghennen direct inzichtelijk maakt met real-time staldata. Sinds juli wordt dit managementsysteem gefaseerd uitgerold.
Lees meer