24 juli 2019

Negatieve effecten hete dagen onderschat

We schrijven regelmatig over hittestress en de maatregelen die u kunt nemen om de gevolgen te bepreken. Toch gaat het nog vaak mis. Velen zullen zich dinsdag 25 juni jl. nog herinneren. Een dag waarbij het ‘uit het niets’ 38 graden werd.

Een klant van Voergroep Zuid houdt veel gegevens bij waardoor we goed in kaart kunnen brengen wat de gevolgen zijn. Tevens neemt dit bedrijf standaard maatregelen tegen hittestress in de vorm van buffer en levende gisten onder het voer. Ook wordt natriumbicarbonaat verstrekt. Zonder deze voermaatregelen hadden de gevolgen dus groter kunnen zijn. Wat dit bedrijf niet kan, is koelen met ventilatoren. Daar zit op de extreem warme dagen de crux.

Veel bloed naar huid
Wanneer het plotseling extreem warm wordt, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, gaan geiten er alles aan doen hun lichaam te koelen. Er gaat veel bloed naar de huid en minder naar de inwendige organen zoals de baarmoeder, de lever en het maagdarmkanaal. Dit heeft dus effect op de ongeboren lammeren. Bij koeien is bekend dat kalveren, geboren uit moeders die tijdens de dracht ernstige hittestress ervaren, later als volwassen koe minder melk geven.
Als gevolg van stress door hitte, worden de verbindingen tussen de lichaamscellen in de darmwand minder sterk. Er ontstaan ‘lekken’. De doorlaatbaarheid van de darm neemt daardoor toe. We spreken dan letterlijk van een lekkende darm. Het gevolg hiervan is dat de darm zijn ‘filterende’ werking verliest en minder goede bacteriën in het bloed kunnen komen. Hierdoor daalt de weerstand van het dier, dat door de stress toch al onder druk staat. Onder meer uierontsteking kan hiervan het gevolg zijn.

Gevolgen goed meetbaar
In de tabel zijn de gevolgen op het genoemde praktijkbedrijf weergegeven van één extreme dag (25 juni). We zien dat de wateropname van de dieren op een extreme dag maar liefst 67 procent hoger is dan het gemiddelde van mei. Daarnaast zien we de melkproductie ruim 10 procent dalen en het kiemgetal stijgen. Het duurt maar liefst 2,5 week voordat de productie en het kiemgetal weer op het oude niveau zijn.

Overige berichten

16 augustus 2019
/ Algemeen / Geiten

Studiedag Geitenhouderij 27 augustus en 3 september

Iedere dag spannen we ons in om hoogwaardig voer te maken, afgestemd op de specifieke behoefte van uw geiten in een bepaalde productiefase. Hiervoor gebruiken we de best beschikbare grondstoffen en voegen...
Lees meer
15 augustus 2019
/ Algemeen / Geiten

Silomanagement

Goed voer goed bewaren in een schone silo is van groot belang voor goede dierprestaties. In het voor- en najaar hebben we te maken met grote verschillen tussen de dag en nacht temperaturen waardoor condens...
Lees meer
15 augustus 2019
/ Algemeen / Geiten

Meten is weten

Het dekseizoen gaat weer van start en waarschijnlijk heeft u al een planning gemaakt wanneer de eerste lammeren bij de bok gaan.
Lees meer
15 augustus 2019
/ Algemeen / Geiten

Zout strooien in zomer voor smakelijk gras

Droogte heeft invloed op de smaak van het gras. Het gras bevat relatief minder blad waardoor geiten het ook minder lekker vinden. De smakelijkheid van gras kan verhoogd worden door het toedienen van...
Lees meer