28 juni 2017

Plannen Gedeputeerde staten Noord-Brabant

Namens Voergroep Zuid wil ik graag reageren op de plannen die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vorige week naar buiten hebben gebracht.

Wij zijn vóór een verdere verduurzaming van de Brabantse veehouderij, daar zijn door de Brabantse veehouders in de afgelopen jaren al vele stappen voor gezet…

Maar wij zijn tégen een beleid wat boeren door de strot gedrukt wordt en leidt tot het einde van een groot aantal veehouderijbedrijven in de provincie. Een koude sanering onder het mom van verduurzaming. Vele duizenden hardwerkende mensen en gezinnen worden hiermee in de hoek gezet.

Voergroep Zuid en haar rechtsvoorgangers en talloze andere toeleverende bedrijven in de veehouderijsectoren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en verantwoorde veehouderij. Ook deze bedrijven zullen door de plannen van GS hard geraakt worden. Ons bestaansrecht ligt bij de boerenbedrijven! Zij hebben Voergroep Zuid zo’n 120 jaar geleden opgericht en is inmiddels een van de grootste werkgevers in deze regio.
Door de geplande maatregelen zullen we meer dan 30% van de boerenbedrijven gaan verliezen. Een aanslag op de eerste plaats voor de bedrijven zelf, maar ook voor ons als toeleverancier: we zullen ongewild voerafzet verliezen, wat betekent dat we – versneld – mengvoerfabrieken zullen moeten sluiten en ontslag voor een groot gedeelte van ons personeel. Personeel dat vooral hier in de Peelregio, en dus ook Deurne woont en werkzaam is.

Door de aangekondigde maatregelen zullen de bedrijven die wel kans zien om door te gaan, al hun verdiencapaciteit nodig hebben om te blijven groeien en komt er van een echte verduurzaming van de Brabantse veehouderij weinig terecht. Jullie ontnemen vele bedrijven hun bestaansrecht en bedrijven die decennia lang zijn opgebouwd zullen gedwongen worden te stoppen.

Als agrarische sector hebben we dit niet verdient, noch onze boeren, noch alle hardwerkende mensen in die sector.
Burgemeester en wethouders, Voergroep Zuid en met ons vele andere lokale bedrijven: wij roepen u op om een krachtig signaal af te geven aan Gedeputeerde Staten op 7 juli a.s. Zodat ook in onze gemeente - de kern van de veehouderij - waar vele hardwerkende mensen hun brood verdienen met het produceren van melk, vlees en eieren, een gezonde en duurzame veehouderij blijft bestaan. Provincie: ‘gebruik alstublieft je boerenverstand!

Hoogachtend,
Wim Maaskant

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer