31 maart 2016

Rollen, slepen, wiedeggen en kunstmest zaaien

Nu de weilanden flink zijn opgedroogd, kunnen de voorjaarswerkzaamheden worden uitgevoerd. Maatwerk per perceel is daarbij noodzakelijk.

Rollen, slepen en wiedeggen kunnen een negatief effect hebben op de grasgroei. Het advies is om deze werkzaamheden alleen uit te voeren wanneer het grasland daar om vraagt: rollen alleen op percelen waar in het najaar veel oneffenheden zijn ontstaan - bijvoorbeeld als gevolg van weiden van pinken – en weideslepen alleen als er veel molshopen zijn. Natuurlijk moet er in dit laatste geval ook aandacht besteed worden aan het wegvangen van de mollen. Wiedeggen van de weide is aan te raden wanneer er veel muur, straatgras en/of ruwbeemd in de weide aanwezig is. 

Doorzaaien weiland

Doorzaaien van het weiland kan wanneer er drie tot vier gezonde spruiten Engels raaigras per vierkante decimeter staan. Wanneer er maximaal één spruit per vierkante decimeter staat, is doorzaaien altijd aan te bevelen. 10 tot 30 kg graszaad per hectare is de norm. Wanneer de bestaande zode daarna vroeg geweid wordt, krijgt het jonge gras voldoende licht en ruimte om vlot door te groeien tussen het bestaande gras.
Omdat de bodemtemperatuur is opgelopen tot boven de 8 graden Celsius kan er bijna overal in zuidoost Nederland kunstmest gezaaid worden. Zeker op de percelen waar de afgelopen weken drijfmest gereden is en die mooi zijn opgedroogd moet de kunstmest er snel op. Op percelen die nog niet droog zijn kan nog even gewacht worden met de kunstmestgift.

Bandenspanning

Een goede tip bij alle werkzaamheden op het land is om de spanning van de tractorbanden te controleren. Een maximale bandenspanning is 1 bar. 
 

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer