03 februari 2017

Ruwvoerproductie verhogen door bijsturen

De huidige bemestingsnormen hoeven niet te leiden tot minder ruwvoer. Bodem, bouwplan en bemesting zijn daarbij cruciaal. Stuur de komende maanden bij zodat er dit jaar veel ruwvoer van het land komt.

Bij een juiste bodem-pH groeien wortels harder, waardoor er meer gras groeit en dus ook meer eiwit. Percelen waarvan de pH te laag is (<4,8), kunnen het best in het voorjaar bekalkt worden tot de optimale pH van 5,2. Ook het organischestofgehalte van de bodem moet op niveau zijn met minimaal 150 kg stikstofleverend vermogen per hectare. Elke 50 kg stikstofleverend vermogen, levert 1.000 kg droge stof per hectare extra op.

Betere bodem

Door het toepassen van een bouwplan met wisselteelt gaat de bodem beter functioneren. Gras bouwt organische stof op en legt veel stikstof vast en geeft deze vrij voor de volgteelt. Probleemonkruiden en schimmelziekten worden met een wisselteelt sterk verminderd. Mais neemt na half augustus geen N meer op, terwijl de mineralisatie doorgaat tot in oktober. Met de teelt van gras of een vanggewas wordt de N weer vastgelegd.

Bemesting per perceel

Gras legt veel extra beschikbare N vast terwijl mais een relatief lage N- en P-behoefte heeft en alleen opneemt wat wordt verbruikt. Een bemestingsplan op perceelsniveau is daarom gewenst om de beschikbare mineralen maximaal te laten renderen. Mestanalyses, benutting van drijfmest vóór 1 juli en uitrijden onder vochtige omstandigheden - met als het kan voldoende water - zijn enkele praktische tips om de benutting te verhogen
 

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer