09 december 2015

Schoonmaken drinkwaterleiding bij melkvee

Regelmatig waterleidingen reinigen of ontsmetten is ook bij melkvee noodzakelijk om de waterkwaliteit hoog te houden, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Er zijn hiervoor diverse middelen in de handel, maar niet elk middel is geschikt voor elk dier. Het verschil tussen reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen is dat de eerste geen effect hebben op bacteriën. Deze maken de leidingen alleen maar schoon door het vuil te verwijderen en zijn dus geen ontsmettingsmiddelen.

Registratie
Ontsmettingsmiddelen vallen onder de wettelijke regeling ‘biociden’. Deze moeten een goedkeuring krijgen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Een ontsmettingsmiddel voor stallen wordt niet zomaar toegelaten voor drinkwaterleidingen. Ontsmettingsmiddelen voor drinkwaterleidingen vallen in de productcategorie PT05.

Gebruiksvoorschrift
Middelen die zijn goedgekeurd voor varkens en kippen zijn dat niet automatisch voor runderen of schapen. Ieder middel dient een duidelijk gebruiksvoorschrift en etikettering te hebben en een N-nummer. Als dit niet op een fles of pot staat (bijv. N8241) is het geen ontsmettingsmiddel. De magen van kippen en varkens kunnen wel tegen ontsmettingsmiddelen, maar vooral rundveehouders dienen terughoudend te zijn met ontsmettingsmiddelen in drinkwater. Deze doden niet alleen de bacteriën in water, maar ook in de pens. Dit kan voor pensproblemen zorgen.

Verwijderen biofilm
Hoe verwijder ik dan een biofilm uit leidingen? Deze laag kan op twee manieren kapot worden gemaakt: door mechanische acties (korte pulsen van hoge druk, bijvoorbeeld) of door chemische acties. Dat moeten dan stoffen zijn die deze laag kunnen oxideren. Veel ontsmettingsmiddelen ontsmetten alleen, maar oxideren deze laag niet. Het verwijderen van mineralen kan door middel van zuur. Het beste werkt een oplossing van 2 procent citroenzuur. Dat is niet erg zuur maar wel erg effectief. Ten slotte kunt u  de microflora verminderen met een ontsmettingsmiddel dat daarvoor is toegelaten. Tijdens het hele proces mogen de dieren natuurlijk niet van het water drinken omdat er allerlei schadelijke stoffen en micro-organismen vrijkomen.

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer