26 februari 2016

Tips bemesting grasland

Bij veel veehouders zitten de mestkelders vol. Starten met de bemesting op grasland is pas zinvol als de wortels aan het groeien zijn. Dit is waar te nemen als er kleine witte wortels zichtbaar worden in het wortelstelsel van het gras.


 

Is de witte wortel geconstateerd dan bepaalt de draagkracht van de grond wanneer de bemesting kan starten. Structuurschade moet te allen tijde worden voorkomen. Wel is het nemen van een mestmonster aan te bevelen voordat u gaat bemesten. De juiste hoeveelheid mineralen aanvullen en voorkomen dat er tekorten ontstaan (denk aan kali) is essentieel. Wanneer het gras lang de winter is uitgekomen, is het een optie om mest te verdunnen met water. Zo is de mest beter te injecteren in het lange gras en worden de mineralen beter benut. Wel moet er in dit geval voldoende mest uitgereden worden omdat het water de mest verdunt.

Eerst kunstmest dan drijfmest

Uiteraard is het aan te raden percelen aan te wijzen of ze worden benut voor maaien of beweiden. Op een weideperceel mag 10-15 kuub minder drijfmest uitgereden worden dan op een maaiperceel. Een andere optie is – zeker bij een perceel dat lang uit de winter komt - om geen drijfmest te geven (maar alleen kunstmest) en dit perceel gebruiken om de koeien als eerste in te scharen. Dit geeft en vroege start van het weideseizoen met smakelijk gras.
Met de lagere bemestingsnormen en de mineralenkringloop, is het belangrijk om de drijfmestgist goed te verdelen over het groeiseizoen. Ook in de derde en vierde snede moet er nog een goede en smakelijke weide staan. Met de lange nalevering van drijfmest kan er zo tot ver in het najaar een mooie snede gras groeien.

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer