04 oktober 2016

Tocht, vochtigheid en lucht kunnen beter in geitenstal

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Odisee hogeschool in België, blijkt dat het stalklimaat bij geiten nogal eens te wensen overlaat.

Bij hele jonge lammeren (tot 5 weken leeftijd), moet de windsnelheid beperkt blijven tot maximaal 0,02 meter/seconde (m/s), daarna mag de windsnelheid toenemen tot een maximum van 0,2 m/s bij volwassen dieren. Bij de onderzochte bedrijven was er vooral veel tocht bij de lammeren.

Luchtvochtigheid

In het onderzoek werden ook te hoge en te lage relatieve luchtvochtheden (RV) gemeten bij alle leeftijdscategorieën. De optimale luchtvochtigheid ligt tussen 60 en 80 procent. De RV wordt voornamelijk beïnvloed door de relatieve vochtigheid van de buitenlucht, de staltemperatuur, de waterdampvorming (stalbezetting, drogestofgehalte voer, gezondheid van dieren zoals diarree).
Bij een te lage RV ontstaat er stofvorming wat irritatie van de luchtwegen veroorzaakt en deze meer gevoelig maakt voor infecties met bacteriën en virussen. Bij een te hoge RV worden er minuscule vochtdruppels gevormd die onder andere verantwoordelijk zijn voor een stijging van het kiemgetal in de lucht en dus een hoger risico op luchtwegaandoeningen.
De RV is niet makkelijk te sturen. Bij een te hoge RV lossen sommige geitenhouders dit op door een bouwdroger te plaatsen op momenten dat er veel condens in de stal is.

Lichtintensiteit

Ook de lichtintensiteit bleek tijdens dit onderzoek op veel plaatsen onder de maat. Het advies van de onderzoekers is om de lichtintensiteit te meten omdat het moeilijk is deze op het gevoel te beoordelen.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer