26 september 2019

Vanggewas na mais op zand- en lössgrond:
overzaaien toegestaan bij mislukte onderzaai

Recent heeft RVO aangegeven dat bij snijmaispercelen waar de onderzaai mislukt is, ook in oktober opnieuw met een vanggewas ingezaaid mogen worden. Hierdoor is het mogelijk om de snijmais, waarbij de onderzaai is mislukt, toch na 1 oktober te oogsten. Het is niet verplicht om dit vanggewas als hoofdteelt te laten staan.

Eén van de mogelijkheden om aan de verplichting voor het zaaien van een vanggewas na mais te voldoen is het vóór 1 oktober inzaaien van een aangewezen gewas. Dit gewas mag vanaf 1 februari worden vernietigd. Aan de verplichting kan worden voldaan middels onderzaai. Alleen inzaaien is niet genoeg, het gewas moet ook voldoende ontwikkelen.

Onderzaai in snijmais is in veel situaties mislukt, door onder andere de droogte. Wanneer de onderzaai is mislukt, is het verplicht één van de andere opties te kiezen.

Deze opties zijn: of vóór 1 oktober oogsten en uiterlijk 1 oktober een vanggewas inzaaien of in oktober oogsten en uiterlijk 31 oktober een wintergraan inzaaien. Na gangbare snijmais moet deze volgend jaar als hoofdteelt worden geoogst.

Door de extreme weeromstandigheden in 2019 heeft RVO op haar website een versoepeling aangekondigd. Op percelen waarop onderzaai is toegepast (en niet is gelukt) is het toegestaan om ook na 1 oktober een vanggewas te zaaien, die ook vanaf 1 februari vernietigd mag worden.

Voorwaarden:

  • Als vanggewas wordt één van de volgende gewassen ingezaaid: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale of Japanse haver. Deze gewassen mogen ook t/m 1 oktober ingezaaid worden.
  • Het vanggewas wordt direct na de oogst ingezaaid. Er is geen uiterste datum aangegeven.
  • Bij controle is het belangrijk dat wordt aangetoond dat onderzaai onder de juiste omstandigheden is toegepast. Het gaat hierbij om soort gewas, tijdstip, zaaitechniek en hoeveelheid. Aangekocht zaaizaad en facturen van de loonwerker kunnen dienen als bewijsmateriaal.

Voor een vanggewas dat na een mislukte onderzaai wordt gezaaid geldt uiteraard dat alleen zaaien niet voldoende is. Ook de ontwikkeling is belangrijk. Het gebruik van voldoende zaaizaad en zoveel mogelijk zaaien onder de juiste omstandigheden is daarom van belang.

De verwachting is dat deze aanpassing alleen een versoepeling betreft bij controle en handhaving in 2019. Daarom is het belangrijk als maisteler, bij het gebruik maken van de versoepeling, dat aan de ‘kaders’ moet worden voldaan.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze speciliast
Johan Absil: 06 – 51 50 59 32

Overige berichten

14 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Doe mee en ondersteun net als Voergroep Zuid Stichting Mesdag-Zuivelfonds

Op 20 februari 2020 gaat de Stichting Mesdag-Zuivelfonds in Nieuwspoort Den Haag publiek de onderzoeksgegevens presenteren. Om dit op een professionele manier te kunnen doen  moeten de kosten voor...
Lees meer
07 februari 2020
/ Grondstoffen / Rundvee

Bezoek ons op de agridagen Ravels van 28 februari t/m 1 maart

Voergroep Zuid is met een stand aanwezig bij de 3de editie van de Agridagen Ravels. Een landbouwbeurs waar de focus ligt op de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij. Ook de mechanisatie branche is vertegenwoordigd...
Lees meer
06 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Gezonde voeding leidt tot gezonde klauwen en een hogere melkproductie

Om een hoge melkproductie te kunnen realiseren is het van belang dat koeien beschikken over gezonde klauwen en gezond beenwerk. Wanneer een koe last heeft van haar klauwen of beenwerk zal ze...
Lees meer
06 februari 2020
/ Algemeen / Rundvee

Extra aandacht voor bemesting

De bemesting van grasland is jaargetijde-, bodem en gewasafhankelijk. De basis van elk advies is de bodem. Vanuit bodemanalyses adviseren wij hoe u uw graslandbodems kunt verbeteren.
Lees meer