26 september 2019

Vanggewas na mais op zand- en lössgrond:
overzaaien toegestaan bij mislukte onderzaai

Recent heeft RVO aangegeven dat bij snijmaispercelen waar de onderzaai mislukt is, ook in oktober opnieuw met een vanggewas ingezaaid mogen worden. Hierdoor is het mogelijk om de snijmais, waarbij de onderzaai is mislukt, toch na 1 oktober te oogsten. Het is niet verplicht om dit vanggewas als hoofdteelt te laten staan.

Eén van de mogelijkheden om aan de verplichting voor het zaaien van een vanggewas na mais te voldoen is het vóór 1 oktober inzaaien van een aangewezen gewas. Dit gewas mag vanaf 1 februari worden vernietigd. Aan de verplichting kan worden voldaan middels onderzaai. Alleen inzaaien is niet genoeg, het gewas moet ook voldoende ontwikkelen.

Onderzaai in snijmais is in veel situaties mislukt, door onder andere de droogte. Wanneer de onderzaai is mislukt, is het verplicht één van de andere opties te kiezen.

Deze opties zijn: of vóór 1 oktober oogsten en uiterlijk 1 oktober een vanggewas inzaaien of in oktober oogsten en uiterlijk 31 oktober een wintergraan inzaaien. Na gangbare snijmais moet deze volgend jaar als hoofdteelt worden geoogst.

Door de extreme weeromstandigheden in 2019 heeft RVO op haar website een versoepeling aangekondigd. Op percelen waarop onderzaai is toegepast (en niet is gelukt) is het toegestaan om ook na 1 oktober een vanggewas te zaaien, die ook vanaf 1 februari vernietigd mag worden.

Voorwaarden:

  • Als vanggewas wordt één van de volgende gewassen ingezaaid: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale of Japanse haver. Deze gewassen mogen ook t/m 1 oktober ingezaaid worden.
  • Het vanggewas wordt direct na de oogst ingezaaid. Er is geen uiterste datum aangegeven.
  • Bij controle is het belangrijk dat wordt aangetoond dat onderzaai onder de juiste omstandigheden is toegepast. Het gaat hierbij om soort gewas, tijdstip, zaaitechniek en hoeveelheid. Aangekocht zaaizaad en facturen van de loonwerker kunnen dienen als bewijsmateriaal.

Voor een vanggewas dat na een mislukte onderzaai wordt gezaaid geldt uiteraard dat alleen zaaien niet voldoende is. Ook de ontwikkeling is belangrijk. Het gebruik van voldoende zaaizaad en zoveel mogelijk zaaien onder de juiste omstandigheden is daarom van belang.

De verwachting is dat deze aanpassing alleen een versoepeling betreft bij controle en handhaving in 2019. Daarom is het belangrijk als maisteler, bij het gebruik maken van de versoepeling, dat aan de ‘kaders’ moet worden voldaan.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze speciliast
Johan Absil: 06 – 51 50 59 32

Overige berichten

09 september 2020
/ Algemeen

AgriFriends trapt af met actie 'Wordt boer voor één dag'

Om boer en burger te verbinden, werkt Voergroep Zuid met ketenpartijen samen via AgriFriends. Een platform waarbij boer en burger samen de dialoog aan gaan, met het Philips Stadion als centrale ontmoetingsplek....
Lees meer
07 augustus 2020
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Najaarsactie kuilfolie

Breed assortiment vanggewassen voor na de maisoogst! Na de oogst van snijmais moeten de vanggewassen vóór 1 oktober gezaaid zijn. Voergroep Zuid heeft een breed assortiment vanggewassen...
Lees meer
07 augustus 2020

Het blijft warm de komende dagen!

Koppels leghennen hebben tijdens de start van de legperiode het meeste last van de warmte omdat dit de groei vertraagt. Voor de rest van de koppels geldt dat de eiproductie kan dalen en de schaalkwaliteit...
Lees meer
06 augustus 2020
/ Algemeen / Alle diergroepen

Persbericht Nevedi voermaatregel

Maatregelen voor reductie stikstofemissie mogen niet ten koste gaan  van diergezondheid en dierwelzijn.
Lees meer

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.