16 januari 2017

Veel ruw as in ruwvoer kost melk, voorkomen is beter

Een hoog aandeel ruw as betekent een lagere VEM-waarde van het ruwvoer. Vaak gaat dit ook gepaard met een verhoogde ammoniakfractie, een lagere ruweiwitwaarde en een lagere DVE-waarde. Het gevolg: een lagere melkproductie.

Als een hoog ruwasgehalte in het ruwvoer niet met krachtvoer (eiwit) wordt gecompenseerd, zal de koe het voer minder goed omzetten naar melk. Ook is er meer verlies tijdens de conservering en vervoedering van de kuil met als gevolg een verhoogd ammoniakgehalte in het voer, meer boterzuur, smaakafwijkingen, kans op broei en  meer restvoer.
Compensatie van een hoog ruwasgehalte met aankoop van voer is echter negatief voor de mineralenkringloop en dus een slechter resultaat binnen KringloopWijzer. Een bedrijf voert, naast energie, ook meer stikstof en fosfaat aan, met als gevolg hogere verliezen aan stikstof en fosfaat per ton melk, per hectare en een lagere gewasopbrengst van het eigen land.
Ruw as in het voer kan voorkomen worden door het tijdig vangen van mollen, rijschade in het veld te voorkomen en machines goed af te stellen. Ook niet te kort maaien helpt. Dan hoeven andere machines ook niet diep afgesteld te worden om het gewas op te rapen. Overleg daarnaast met de loonwerker zodat ook hij van uw zorgen op de hoogte is.
 

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer