30 mei 2016

Voerafzet Voergroep Zuid in eerste jaar met 5,9 procent gestegen

De afzet mengvoer en voergrondstoffen van coöperatie Voergroep Zuid is in het eerste jaar met 5,9 procent gestegen. De afzet mengvoer steeg met 4,7 procent en de afzet voergrondstoffen met 18,7 procent. In tonnen steeg de totale afzet in 2015 van 737.711 naar 781.341 ton.

De organisatie is er in geslaagd om zich, ondanks het fusieproces, volledig te focussen op klanten en de markt. Ook de nieuwe marktaanpak slaat aan. Voergroep Zuid heeft als doel goed voer zo goedkoop mogelijk te maken. Samen met het advies leidt dat tot aantoonbaar meer rendement op het boerenerf. Ondanks de krimpende mengvoermarkt verwacht Voergroep Zuid de afzetgroei in 2016 autonoom verder uit te bouwen.

Wisselend beeld

Gezien de positieve afzetontwikkeling laat de business unit Voeders over 2015 een positief financieel resultaat zien. Ook de business unit Verzekeringen onderscheidt zich in positieve zin. Minder goed ging het vorig jaar met de business units Retail, Agro en de handel in grondstoffen. Deze drie business units realiseerden een negatief resultaat. Samen met eenmalige fusiekosten en extra debiteurenvoorzieningen - in verband met de slechte marktprijzen in de veehouderij - heeft dit geleid tot een negatief groepsresultaat van 4,7 miljoen euro. De solvabiliteit van coöperatie Voergroep Zuid blijft echter onverminderd hoog met 59,5 procent.

Verbetertrajecten

Voor de business units met een negatief resultaat zijn vorig jaar en begin 2016 verbetertrajecten opgestart. De Agro-activiteiten zijn per 1 januari 2016 ondergebracht in Holding Agrea, waarbij Voergroep Zuid betrokken blijft als aandeelhouder. De handel in grondstoffen via Bracofeed wordt volledig afgebouwd. De inkoopactiviteiten van dit bedrijf worden volledig geïntegreerd in de business unit Voer. De business unit Retail is na de fusie gereorganiseerd waarbij ook twee Welkoopwinkels zijn gesloten (Neerkant en Kessel) en één vestiging is verkocht. 2016 staat voor Retail in het teken van omzetstijging, margeverbetering en kostenreductie, waarbij waarschijnlijk nog geen positief resultaat gerealiseerd zal worden.

Over Voergroep Zuid

Voergroep Zuid is in mei 2015 ontstaan uit de fusie tussen mengvoercoöperaties Boerenbond Deurne en Isidorus Nederpeel. Naast mengvoer en voergrondstoffen is Voergroep Zuid in Zuid-Nederland een belangrijke speler in verzekeringen (Zuiderhuis en Eveas) en retail (7 Welkoopwinkels, 1 Huis-Tuin en Dier winkel en een Praxis). In 2015 realiseerde Voergroep Zuid een totale omzet van 315 miljoen euro met 350 fte.

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer