20 april 2018

Voergroep Zuid ligt op koers

Stabiele verkoop in krimpende markten
Voergroep Zuid, met activiteiten in Diervoer, Retail en Verzekeringen heeft in 2017 stabiele tot groeiende omzetten laten zien. Diervoer (mengvoer en grondstoffen) vertoonde een stabiele afzet in een krimpende markt, terwijl Retail (+5,3%) en Verzekeringen(+4,2%)  meer omgezet hebben in 2017. Met dit resultaat ligt Voergroep Zuid op tempo en op koers van de nieuw ingezette strategie.

Algemeen Directeur Wim Maaskant: “In 2017 hebben we een nieuwe koers uitgezet, met focus op agrarische activiteiten en een positieve bijdrage van niet-agrarische activiteiten. In 2017 hebben we flinke stappen gezet in de realisatie daarvan richting 2020. Als coöperatie hanteren we het principe “geld verdienen vóór boeren in plaats van áán boeren” en het is goed om te zien dat onze niet-agrarische activiteiten positief bijdragen en dat we erin geslaagd zijn om - ondanks de krimpende markt - de diervoervolumes nagenoeg gelijk te houden. We hebben de strategie handen en voeten gegeven. Dit doen we door een enorme inzet van onze medewerkers.

Aantoonbaar rendement op het boerenerf
Commercieel Manager Nicolien Peters vertelt verder: “We hebben in de afgelopen jaren bewezen dat we aantoonbaar meer rendement op het boerenerf realiseren door onze toegevoegde waarde. Deze zogenaamde Voer+ aanpak leidt tot betere integrale productie- en bedrijfsresultaten bij de boerenondernemers. Het betreft het succesvol bepalen en implementeren van de juiste voerstrategieën voorzien van het juiste toepassingsadvies door onze specialisten.”

Voergroep Zuid geeft aan de koers te gaan versterken middels een gefocuste organisatie waarbij verdere efficiency en effectiviteitsslagen gemaakt worden. Wim Maaskant: “Ook de niet-agrarische activiteiten (red: Zuiderhuis en de retail activiteiten) dragen positief bij aan het resultaat van de groep en daar zijn we trots op. We voeren bij alle business units het tempo op om de doelen in 2020 te behalen”.

Voergroep Zuid legt de focus op haar agrarische activiteiten. De verkoop van Das Publishers – uitgever van het Weekblad voor Deurne, Peelbelang, ’t Contact en het Weekblad voor Gemert-Bakel -  was daarom een logisch gevolg om de continuïteit van DAS Publishers te waarborgen.

Kerncijfers 2017

 

2017

2016

Afzet voer & grondstoffen in tonnen

788.268

802.272

Omzet (x €1.000)

235.921

280.004

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (x € 1.000)

1.255

244

Netto-resultaat (x € 1.000)

775

355

Balanstotaal (x € 1.000)

72.756

65.011

Eigen vermogen (in % van het balanstotaal)

60,1

66,0

Aantal leden

849

842

Aantal medewerkers (FTE)

315

329

Overige berichten

19 april 2019
/ Pluimvee

Extra aandacht voor ventilatie bij warm voorjaarsweer

Komende dagen worden lastige dagen qua ventilatie. ‘s Nachts is het relatief koud, terwijl overdag de 25 graden aangetikt wordt. Dit vraagt om extra aandacht voor het stalklimaat.
Lees meer
19 april 2019
/ Pluimvee

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Speciale aandacht voor droogstaande koeien

Een lagere voeropname tijdens de droogstand is funest voor de melkproductie in de nieuwe lactatie. Te vaak wordt vergeten droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Uit onderzoek blijkt...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Hittestress kost melkveehouder 27.000 euro per jaar

Een zomer zoals in 2018, met een hittegolf die drie weken duurde, kost een melkveehouder met honderd koeien 27.000 euro (270 euro per koe per jaar*).
Lees meer