02 december 2015

Vogeltrek in volle gang: beperk kans op ziekte-insleep

Nu de dreiging van vogelgriep toeneemt door de trek van vogels, is het goed de kans op ziekte-insleep op uw bedrijf nog eens tegen het licht te houden.

Voorkom dat de omgeving van het pluimveebedrijf aantrekkelijk is voor wilde (water)vogels, maar ook voor andere wilde vogels zoals zangvogels en duiven. Deze zijn zelf in tegenstelling tot watervogels meestal geen virusreservoir, maar kunnen wel door wilde watervogels geïnfecteerd worden en zo virus verslepen naar de stal.

Afvoer regenwater

Beperk vervolgens het verslepen van virus naar en over het erf. Denk hierbij aan erfverharding, het weren van ongedierte, directe afvoer van potentieel besmet regenwater van erf en dak, weren van honden en katten en hanteren van schone/vuile weg, ook bij eierenverkoop aan huis.

Opwervelen virus

Tot slot moet voorkomen worden dat insleep in de stal plaatsvindt. Met ontsmettingsbakken, hygiëne, wisselen van schoeisel en het voorkomen van opwervelen van virusdeeltjes (bv tijdens maaien van gras waarin mest ligt van wilde vogels). Ook het vragen van garanties over de beperkte blootstelling aan mest van wilde vogels bij de aankoop van ruwvoer en strooisel, behoort tot een goede bedrijfsvoering. Op het eigen erf moeten deze producten uiteraard afgeschermd bewaard worden.

Onaangekondigde IKB-controle

In het kader van bedrijfshygiëne zullen er onaangekondigde IKB-controles plaatsvinden, meldt Ovoned. Avined heeft een online vragenlijst ontwikkeld om kritisch naar uw eigen bedrijfsvoering te kijken.

Klik hier voor de online vragen

Vogelgriep H5N1 uitbraak Frankrijk (Dordogne):
http://www.foodlog.nl/artikel/meer-vogelgriep-h5n1-in-franse-pluimveeregio-dordogne/

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer