06 juli 2016

Voorkom plasvorming en een verdichte bodem

Plassen op het land verminderen de groei van gras en mais en het onderliggende bodemleven gaat dood. Zeker met het natte weer van de afgelopen maand is aandacht voor bodemverdichting actueel.

Een zuurstofloze bodem werkt denitrificatie in de hand. Hierbij zetten bacteriën nitraat om in stikstofgas. Dit gas vervliegt waardoor er minder stikstof overblijft voor benutting door het gewas. Graspercelen met ernstige verdichting, kunnen het beste mechanisch bewerkt worden, bijvoorbeeld met een graslandbeluchter.

Wijdverbreid probleem
Verdichting van de bodem is sowieso een wijdverbreid probleem. 30 tot 60 procent van de percelen in Nederland hebben te maken met enige tot ernstige bodemverdichting. Verdichting van de bodem net onder de bouwvoor komt het meest voor. Deze ondoordringbare laag stagneert de waterafvoer en werkt plasvorming in de hand.
Met het invullen van de BodemConditieScore krijgt een veehouder inzicht in de verdichting en tips om de verdichtingen te verhelpen. 

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer