21 januari 2019

Wat is uw doel voor 2019?

Het begin van een nieuw jaar is altijd een moment om terug te kijken maar zeker ook om vooruit te kijken. Vanuit de topsport is de belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van succes bekend, namelijk: een (zo concreet mogelijke) doelstelling. Wat is uw doel voor 2019? Zeker nu het fosfaatrechtenstelsel werkt met een staffeling is het van belang vooraf te bepalen in welke staffel u het liefst uit wilt komen. Dan weet u ook hoeveel dieren u gemiddeld kunt houden en hoeveel ruwvoer u daarvoor nodig heeft.

Wellicht klinkt het een en ander wat theoretisch maar ik ben er van overtuigd dat de Nederlandse veehouderij de komende jaren gaat veranderen. Dat vraagt om een andere focus. Het zal veel minder gaan over het aantal koeien dat u heeft maar meer over de voerefficiëntie, de stikstof- of fosfaatefficiëntie, de ruwvoer- en melkproductie per hectare, de arbeidsefficiëntie, enzovoort.

Op onze studiedag in september heeft rundveespecialist van Voergroep Zuid Eric Heber een tabel laten zien met de verschillen in ruwvoerproductie per hectare (zie figuur). Die verschillen zijn enorm, daarin is dus nog veel winst te behalen. Wellicht veel meer dan een cent krachtvoerkosten waar nu vaak de focus op ligt.

We zien de markt de laatste paar jaren hard veranderen, veel bedrijven maken keuzes, groeien, consolideren, verbreden of stoppen. Dat heeft ook impact op ons als Voergroep Zuid, de markt wordt kleiner en volumeomzet is een belangrijke parameter. Ook wij zullen onze doelen en strategie aan moeten scherpen om onze klanten het rendement te blijven bieden dat ze van ons verwachten. Eén ding is zeker: wij blijven geloven in een zeer goede plaats voor de Nederlandse veehouderij in Zuid-Nederland. Die zal wel veranderen maar elke verandering biedt ook kansen, veel kansen. Daar kan je als veehouder je doelstellingen op aanpassen.

Overige berichten

19 april 2019
/ Pluimvee

Extra aandacht voor ventilatie bij warm voorjaarsweer

Komende dagen worden lastige dagen qua ventilatie. ‘s Nachts is het relatief koud, terwijl overdag de 25 graden aangetikt wordt. Dit vraagt om extra aandacht voor het stalklimaat.
Lees meer
19 april 2019
/ Pluimvee

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Speciale aandacht voor droogstaande koeien

Een lagere voeropname tijdens de droogstand is funest voor de melkproductie in de nieuwe lactatie. Te vaak wordt vergeten droogstaande koeien te ondersteunen tijdens hittestress. Uit onderzoek blijkt...
Lees meer
19 april 2019
/ Rundvee

Hittestress kost melkveehouder 27.000 euro per jaar

Een zomer zoals in 2018, met een hittegolf die drie weken duurde, kost een melkveehouder met honderd koeien 27.000 euro (270 euro per koe per jaar*).
Lees meer