23 september 2016

Wat zaaien na de maisoogst?

De maisoogst in Zuid-Nederland is in volle gang. Tijd om te bepalen wat er na de maisoogst gezaaid kan worden.

Maisteelt afwisselen met grasland is altijd een goede keuze. Met een continuteelt van mais gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit en vermindert de opbrengst. Vruchtwisseling van mais met gras levert voor beide teelten een forse meerwaarde op. Mais groeit beter en is minder droogtegevoelig wanneer het geteeld wordt op een voormalig grasland met een goede organische stof.

Meer droge stof

Ook gras profiteert van vruchtwisseling: gras afgewisseld met mais levert maar liefst 11 procent meer droge stof per hectare op, blijkt uit onderzoek van proefbedrijf de Marke. Wageningen UR adviseert grasland elk vijf á zes jaar te vernieuwen. Het grasmengsel moet wel goed afgestemd worden op het gebruiksdoel. Voor een vruchtwisseling om het jaar, of om de twee jaar, is Italiaans raaigras gunstig vanwege zijn hoge opbrengst gedurende deze jaren. Blijft een perceel langer dan twee jaar gras na de maisteelt, dan is een tetraploïd Engels raaigras te overwegen.

Zaaien vanggewas

Het zaaien van vanggewassen is ook een prima optie. Denk hierbij aan Japanse haver (veel biomassa in korte tijd, dus veel stikstofvastlegging), Italiaans raaigras (goede beginontwikkeling, goede beworteling), bladkool (eenvoudig en goedkoop) en gele mosterd (levert snel veel organische stof).
Zaaien van het vanggewas moet zo snel mogelijk na de maisoogst gebeuren zodat het gewas in staat is om nog te groeien vóór de winter en het maximale aantal nutriënten vastgelegd wordt. Op zand- en lössgrond is het telen van een vanggewas na de maisoogst verplicht.

Vraag onze partner Agrea naar de mogelijkheden.

 

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer