24 juli 2017

Water/voeropname +4,2 procent tijdens hitte

Nu de voorspeller van hittestress beschikbaar is (via de pluimveeapp en via www.voergroepzuid.nl/hittestress), heeft Voergroep Zuid de voer- en wateropnames in de perioden van hittestress vergeleken met perioden zonder hittestress.

De gegevens van ruim twintig koppels zijn bijeengebracht. Het betreft de data van voeropname, verhouding water/voeropname en de voerconversie. Volgens de hittestressvoorspeller vielen de kalenderweken 21, 22 en 25 van 2017 in de zone van ‘lichte tot matige’ en ‘matig tot zware hittestress’. Geen enkele dag werd de zone ‘zeer hoge hittestress’ voorspeld. Hoewel schaalkwaliteit ook een belangrijk kengetal is bij hittestress kon dit uiteraard op deze korte termijn niet onderzocht worden.

Minder voer, meer water

Meest in het oog springend is de gestegen verhouding water/voeropname. Uitschieters tot plus 8 procent zijn waargenomen. Uiteraard waren zulke toenames ook van invloed op de mestkwaliteit. Daarnaast daalde de voeropname met gemiddeld 1,6 procent. Dat de voerconversie eerder daalde is te verklaren door het feit dat de gedaalde voeropname (nog) niet gepaard is gegaan met een verlaagd legpercentage en eigewicht. Daling van deze kengetallen zal zeker plaatsvinden als de hitte langer aanhoudt en/of de status ‘zeer hoge hittestress’ bereikt.

80 cent per hen 

In ieder geval is het belang aangetoond om de hittestressvoorspeller regelmatig te raadplegen en tijdig actie te ondernemen zodat de gevolgen van hittestress beperkt blijven. Internationaal onderzoek bij leghennen toont aan dat de eischaalkwaliteit met 7,2 procent vermindert wanneer hennen worden blootgesteld aan hittestress. Samen met een lagere eiproductie leidt dit bij gemiddeld twee weken hittestress per jaar tot een verlies aan opbrengsten van 80 cent per hen per jaar. Per dertigduizend hennen is het jaarlijkse opbrengstverlies door hitte 24.000 euro.
 

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer