27 maart 2020

Weidegang 2020

Zodra de grond het toe laat gaat het weideseizoen weer van start. 
Met ingang van dit jaar moeten melkveehouders niet alleen de dagen registeren waarop de koeien weiden, ook de dagelijkse begin- en eindtijd van de weidegang moet geregistreerd worden.

Tijdig starten met weidegang is gunstig voor het benutten van de hoge voederwaarde van voorjaarsgras. Dit gras kan wel tot 1200 VEM bevatten en is rijk aan eiwit. Pas de perceelgrootte aan op de hoeveelheid droge stof gras die je per koe per dag wil laten opnemen. In veel weides staat al meer gras dan u denkt. Maak samen met uw specialist een plan om de koeien te laten weiden. Daarnaast is het ook belangrijk dat het rantsoen tijdig wordt aangepast zodat het aanbod op stal verlaagd wordt en tijdens het weide gras optimaal wordt benut. De smakelijkheid van gras kan extra bevorderd worden door het strooien van 80-100 kg weidezout. Het gras kan dit zout opnemen en daardoor wordt de smakelijkheid verhoogd.

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer