Efficiënte ruwvoerteelt

Melkveehouders kunnen door beter en efficiënt teeltmanagement en een goede planning de opbrengst en kwaliteit van ruwvoer aanzienlijk verhogen. Dit met behoud van de bodemkwaliteit en zonder hogere verliezen van mest- en hulpstoffen. Ruwvoerteelt wordt steeds belangrijker omdat er meer en beter voer nodig is om de ambities voor hogere melkproducties te realiseren.

Voergroep Zuid werkt op het gebied van agro-producten samen met Agrea, de allround regionale partner voor de agrarische ondernemer in open teelten in Zuid-Oost Nederland.

Zaaizaden

Goed ruwvoer begint met de keuze voor de juiste zaaizaden. Voergroep Zuid heeft een breed assortiment in maiszaden, vanggewassen en weidemengsels.

Maiszaden
Een divers assortiment maiszaden opgedeeld per zaaimoment: zeer vroeg, vroeg, midden vroeg/laat. Daarnaast zijn er een aantal voorkeursrassen speciaal geselecteerd voor melkgeiten, omdat de passagesnelheid in de pens aanmerkelijk hoger is dan bij een koe. Dit vraagt om een aangepast ruwvoer.

Vanggewassen
Een assortiment met diverse soorten vanggewassen. Vanggewassen voor zowel onderzaai, tussen de rijen mais, maar ook om te zaaien direct na de oogst van mais.

Weidemengsels
Een uitgebreid assortiment grassenmengsels bestaande uit toprassen. Kijk bij de keuze voor een grasmengsel naar het gebruiksdoel; wordt het perceel gebruikt om te maaien en deels te weiden of is het een maaiperceel? Meer eiwit uit ruwvoer wordt steeds belangrijker. Om de eiwitproductie uit gras te verhogen, kan grasland ook verrijkt worden met vlinderbloemigen. Denk hierbij ook aan gras-klaver mengsels.

Maiszaad assortiment

Gegevens komen van rassenlijst 2019

Meststoffen

Bemesting van uw gras- en bouwland is maatwerk. Hierbij wordt gekeken naar de elementen die het gras nodig heeft, wanneer er wordt bemest en welke mestsoort passen bij uw bedrijfsvoering en mogelijkheden binnen de wetgeving. De juiste bemesting is van groot belang voor voldoende voedingsstoffen in de grond, wat resulteert in gunstige groeivoorwaarden, een goede gewasopbrengst en goede gezondheid van het vee. De meststoffen zijn op diverse manieren leverbaar; in zakgoed, in bigbag of in de silo.

Inkuilmiddelen en broeiremmers

Het inkuilen van ruwvoer is een belangrijk proces. Diverse hulpmiddelen ondersteunen dit proces door het verminderen van broei en voederverliezen zoveel mogelijk te beperken. De producten werken het beste als deze tijdens het inkuilen volledig door de kuil gemengd worden. Verschillende vloeibare broeiremmers dienen in de voermengwagen te worden ingemengd voor het behoud van voederwaarde en de smakelijkheid aan het voerhek. Deze broeiremmers remmen het optreden  van broei, wat bijdraagt aan een smakelijk, fris rantsoen en daarmee een goede opname.

Kuilfolie

Bij goed inkuilen horen topkwaliteit kuil-, onder- en wandfolie. We bieden een breed assortiment folies met diverse afmetingen om uw ruwvoeders goed en luchtdicht in te kuilen waardoor er zo min mogelijk nutriëntverliezen zijn. De folies zijn geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen.