De beste start voor de hoogste melkproductie

Een optimale start van lammeren heeft een grote invloed op de melkproductie die de dieren later in hun leven realiseren. Daarom is het cruciaal dat ze starten met hoogwaardige voeders die zorgvuldig op nutritionele waarden zijn geselecteerd. De opfok-aanpak richt zich zowel op de veranderende nutritionele behoeften van het lam als op het juiste management in deze eerste weken. Een goede start resulteert later in een hoge melkproductie.

 Nutritionele behoefte

De nutritionele behoefte van het lam verschillen per levensfase en het is van belang om de overgang naar de volgende voeder goed te ondersteunen. Om het lam optimaal te begeleiden hebben we drie voerschema's ontwikkeld waarin de voeders op elkaar zijn afgestemd voor de beste prestaties.

  Management advies

In de eerste weken van de opfok zijn vele management factoren zoals, biest management, huisvesting, en ventilatie van groot belang om op te sturen. Om u zo goed mogelijk te begeleiden in dit traject maken is de checklist opgesteld. Deze checklist bevat informatie over diverse aspecten binnen de opfokperiode, hulp in de voorbereiding en tabellen met onder meer een voeding- en ventilatieschema. Wilt u meer weten, neem contact op met onze specialist.