Diervoedergrondstoffen

Voergroep Zuid biedt een uitgebreid assortiment diervoedergrondstoffen al dan niet bewerkt tezamen met praktisch en strategisch voermanagementadvies. De focus ligt op kwaliteit, voedselveiligheid, leverbetrouwbaarheid en een goede prijs. Daarnaast bieden we onafhankelijk advies met betrekking tot de voertechniek. 

Actuele grondstofprijzen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de actuele grondstofprijzen? Meld u aan voor de dagelijkse prijslijst en/of wekelijkse marktinformatie tezamen met de prijzen die wij u sturen per mail.

Aanmelden

14 september 2019

Brabant vult subsidiepot voor stoppers aan

De provincie Noord-Brabant heeft €400.000 beschikbaar gesteld aan VABIMPULS. Dit is het potje dat stoppende veehouders kunnen aanboren om advies in te winnen hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bebouwing (de zogeheten VAB-locaties).
Lees meer
14 september 2019

Gebrek aan opvolging opent deuren in Canada

In Ontario werkt emigratiebegeleider Cor van Gaalen junior voor Interfarms en aan de oostkust (het maritieme deel van Canada) is Marianna Westerkamp vertegenwoordiger.
Lees meer
13 september 2019

Schouten pakt misstanden in slachthuizen aan

Uit het onderzoek dat minister Schouten heeft laten uitvoeren naar de misstanden in kleine en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland, blijkt dat er niet gelijkwaardig opgetreden wordt. 'Het rapport geeft een indringend beeld en laat de ernst van...
Lees meer
12 september 2019

Nederland blijft biologisch achterlopen in de EU

Het biologische landbouwareaal in Nederland is in 2018 met 10% gegroeid naar 66.600 hectare. Het biologische aandeel van de akkerbouw neemt daarin met 7% toe en is de sterkste stijger. Nederland blijft biologisch echter achterlopen in de EU.
Lees meer
12 september 2019

Minder melk drijft kaasprijzen op

Er is een opleving gaande op de kaasmarkt. De DCA-notering voor zowel Gouda als Edam zet zodoende een serieuze stap naar boven. De krappe voorraden en een lage melkproductie zijn hier de drijvende kracht achter. 
Lees meer
12 september 2019

Gaat kameel en geit de melkkoe vervangen?

Als boeren in ontwikkelingslanden hun melkkoeien inruilen voor kamelen en geiten, kan de uitstoot van broeikasgassen drastisch worden verminderd. De veestapel of het teeltplan aanpassen aan de klimaatverandering kan bovendien het inkomen van agrarisch...
Lees meer
11 september 2019

Houd moed boeren, over 30 jaar komt de waardering

Met verbazing las ik de oplossing van D66 voor het stikstofprobleem.
 De helft van de Nederlandse pluimvee- en varkensstapel weg en het stikstofprobleem is opgelost. 
Hoe simpel, zegt de heer Tjeerd de Groot van D66. Het kost maar 1% van de economie. ...
Lees meer
11 september 2019

Wereldmarkt biedt ruimte voor hogere zuivelprijzen

De ondertoon op de zuivelmarkt verbeterd, wat terug te zien is in de noteringen van ZuivelNL. Marktexpert Wouter Baan bespreekt de mutaties en achtergronden. 
Lees meer
09 september 2019

D66'er De Groot is definitief in grachtengordel beland

Dat D66 maandag oproept om de Nederlandse veestapel met gezwinde spoed te halveren, is an sich niet bijzonder aangezien de partij nooit veel compassie met de Nederlandse land- en tuinbouw geeft getoond. Dat Kamerlid Tjeerd de Groot, die de sector met...
Lees meer
09 september 2019

China haalt voor het eerst rauwe melk uit Rusland

China heeft afgelopen week voor het eerst rauwe melk vanuit Rusland geïmporteerd. Volgens Liu Jianbo, de projectmanager van het melkveebedrijf, is dit een nieuwe stap in de handel tussen China en Rusland.
Lees meer
08 okt

Masterclass - Bedrijfsoverdracht

26 nov - 28 nov

RMV Gorinchem