Diervoedergrondstoffen

Voergroep Zuid biedt een uitgebreid assortiment diervoedergrondstoffen al dan niet bewerkt tezamen met praktisch en strategisch voermanagementadvies. De focus ligt op kwaliteit, voedselveiligheid, leverbetrouwbaarheid en een goede prijs. Daarnaast bieden we onafhankelijk advies met betrekking tot de voertechniek. 

Actuele grondstofprijzen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de actuele grondstofprijzen? Meld u aan voor de dagelijkse prijslijst en/of wekelijkse marktinformatie tezamen met de prijzen die wij u sturen per mail.

Aanmelden

03 november 2019

'Ik wilde in melk echt iets vernieuwends neerzetten'

Melkveehouder Matthijs Baan stelde zichzelf jaren voor de doelstelling iets vernieuwends te doen met melk. Uit die gedachte is het concept ElkeMelk gerold. Dit concept moet laten zien dat iedere koe uniek is en dus andere melk produceert. "Doorgaans verdwijnt...
Lees meer
31 oktober 2019

Schumacher: 'Stikstofcrisis gezamenlijk oplossen'

Hein Schumacher, de CEO van FrieslandCampina, wil de stikstofcrisis nog altijd gezamenlijk oplossen. Dit zei hij vandaag op BNR Nieuwsradio.
Lees meer
31 oktober 2019

Kaasmarkt blijft sterke signalen uitzenden

De verwachting is dat de kaasprijzen tot het nieuwe jaar vast blijven. De onzekerheid voor 2020 is nog groot, al zijn de eerste signalen positief.
Lees meer
31 oktober 2019

Landbouwcollectief gaat werken aan stikstofplan

Farmers Defence Force (FDF) is van plan volgende week een Landbouwcollectief te presenteren, die gaat werken aan een sectorbreed gedragen plan om met financiële compensatie stikstofreductie te realiseren. Volgens de organisatie mag dit collectief van...
Lees meer
31 oktober 2019

Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn

Landbouwminister Carola Schouten laat de mogelijkheid doorrekenen om verplicht stikstofarm voer te introduceren in de Nederlandse veehouderij. Hierdoor kan op korte termijn de uitstoot van ammoniak wellicht dalen, waardoor ruimte wordt gemaakt voor onder...
Lees meer
31 oktober 2019

ForFarmers verwacht krimp in veestapel

ForFarmers houdt er rekening mee dat het stikstofbeleid in Nederland leidt tot een krimp van de veestapel, zo wordt gemeld in het persbericht over de resultaten in het derde kwartaal. 
Lees meer
30 oktober 2019

Rusland kocht in 2019 al 45.000 vaarzen in de EU

In een poging om zelfvoorzienend in zuivel te worden, importeert grote aantallen vaarzen uit Europese lidstaten.
Lees meer
28 oktober 2019

Verhoging voor melkprijs FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft de garantieprijs voor november verhoogd. Waarom dat zo is, wordt u in 60 seconden verteld door marktexpert Wouter Baan. Hoe scoort de melkprijs FrieslandCampina ten opzichte van andere zuivelverwerkers? Check het in de melkprijsvergelijker. ...
Lees meer
28 oktober 2019

Schouten wist dat PAS kon crashen

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) meldt dat zij wel degelijk rekening hield met het feit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) het juridisch gezien niet zou halen. Dit zegt Schouten in een reactie op een artikel dat maandag...
Lees meer
28 oktober 2019

ABN Amro: 'Kostprijs nekt melkveehouder'

ABN Amro vermoedt dat de betalingsachterstanden van de melkveehouders oplopen, omdat de melkprijs de kosten niet dekt. In het derde kwartaal van het jaar is de liquiditeit op de melkveebedrijven met gemiddeld €13.000 verslechterd, wat neerkomt op...
Lees meer
22 nov

Studiedag melkveehouderij

26 nov - 28 nov

RMV Gorinchem