10 april 2019

Gesjoemel met digestaat schaadt export Frankrijk

Nederlandse exporteurs sjoemelen in de export van digestaat naar Frankrijk. Daarbij wordt onder meer de schijn gewekt dat de dikke fractie in de digestaat wordt gecomposteerd, wat in de praktijk niet zo blijkt te zijn.