Optimaliseren melkproductie

Tijdens de lactatie wordt een optimale melkproductie nagestreefd die past bij de doelstellingen van het bedrijf. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige ruwvoerders. Het streven is om veel melk te produceren per kg fosfaat met een hoge voerefficientie. Om dit te realiseren is het van belang continue te monitoren of het berekende rantsoen gelijk is aan het opgenomen en verteerde rantsoen. Alleen dan kunnen uw koeien het aanwezige ruwvoer optimaal omzetten in melk.

 Voor ieders behoefte een voeder

Ieder bedrijf heeft een uniek rantsoen en heeft hierdoor andere aanvullende voeders nodig voor een optimaal rantsoen. Om voor elke bedrijfsdoelstelling het juiste voer aan te bieden en de dieren optimaal te ondersteunen in nutritionele behoefte hebben we de voeders opgenomen in onze drie voerlijnen. 

• Prestatie-lijn voor maximale prestaties 
• Profijt-lijn voor kostenefficiënte prestaties 
 Prestige-lijn voor veilige prestatie 

  Met managementtools meer grip

Om meer grip te hebben op de processen maken we gebruik van verschillende tools zoals data analyses voor de melkcontrole. Daarnaast zijn er praktische instrumenten zoals droogstof, schudbox en mestzeef om de condities van uw dier te kennen en positief te beïnvloeden voor het beste rendement. Neem voor meer informatie, contact op met onze adviseurs.