1896

Oprichting Boerenbond Deurne

Ten tijde van de oprichting van Voergroep Zuid was Deurne nog maar een klein boerendorp aan de rand van de Peel met zo’n 6.000 inwoners. Nadat Deurne eerst eeuwen geïsoleerd lag, was hier met de aanleg van de Zuid Willemsvaart en de treinverbinding tussen Eindhoven en Venlo verandering in gekomen. 

Lees meer

1902

Een ijverige kapelaan komt naar Deurne

De katholieke geestelijken speelde een belangrijke rol in het ontstaan van boerenbonden in Brabant en Limburg. Pastoors waren gewend het voortouw te nemen en ze hadden het vertrouwen van de vele gelovigen in Zuid Nederland. Daarnaast waren de geestelijken zich er van bewust dat betrokkenheid binnen coöperaties de invloed van de kerk zou vergroten.

Lees meer

1903

Eerste editie Weekblad voor Deurne

De eerste editie van het Weekblad voor Deurne werd waarschijnlijk in oktober 1903 uitgegeven onder de leden van de Boerenbond. Dit op initiatief van kapelaan Roes. Roes vond het belangrijk dat er goede lectuur beschikbaar was voor landbouwers.

Lees meer

1914

Oprichting Isidorus

In december 1914 tekenden de 42 oprichters van Isidorus de oprichtingsakte voor hun coöperatie. Ze hadden een duidelijk doel voor ogen: gezamenlijk granen, meststoffen en kolen aankopen tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Een strategische zet, want dit gebeurde in de tijd dat de omgeving ontsloten werd door de opening van de spoorlijn Eindhoven – Weert. Na de ondertekening werd gestart met het pand ‘Den Dipo’ aan de Parallelweg in Weert.

1919

Tweede periode pastoor Roes als adviseur

In 1919 keerde kapelaan Roes terug in Deurne. Ditmaal als pastoor. Wederom werd hij geestelijk adviseur van Boerenbond Deurne. dat een jaar eerder omgedoopt was tot Rooms Katholieke Boerenbond Deurne. Roes ging door met het bezoeken van boeren. Ook zette hij de redactie van het blad ‘Rust Roest’ voort. 

Lees meer

1940

De Tweede Wereldoorlog

Door de oorlog kwam de handel met het buitenland vrijwel stil te liggen. Dit leidde tot een grote vermindering van het werk rondom de Boerenbond. Wel werd het kantoor van de Voedsel Voorziening in Oorlogstijd, kortweg VVO, ondergebracht in het kantoor van Boerenbond Deurne.

Lees meer

1955

Wederopbouw na de oorlog

Pas in 1950 kreeg de Boerenbond toestemming voor rechtsherstel. Pas hierna kon de Boerenbond zoals deze voor de oorlog was hersteld worden. In 1954 kwam de verbouwing van het pakhuis gereed. In deze periode ging de omzetstijging zo hard dat zelfs voor de ingebruikname van de uitbreiding er al weer nieuwe plannen gemaakt werden voor nieuwe uitbreidingen.

Lees meer

1960

Opening fabriek Weert

In 1960 bouwde Isidorus een nieuwe veevoerfabriek aan de Mastenbroekweg in Weert. De huidige productielocatie, het bijbehorende tankstation en de winkel zijn nogsteeds op deze plek gevestigd.

1963

Start bulkverlading

Eind 1963 was de Deurnese Boerenbond een van de eerste mengvoerfabrikanten in de omgeving die overging op bulkleveringen. Dit te vervanging van het systeem met jute en papieren zakken. Het voordeel hiervan zat in lagere verpakkingskosten, maar er was ook minder personeel voor nodig.

Lees meer

1975

Fusie met Boerenbond Tungelroy

In 1975 sloot LLTB afdeling Tungelroy zich met haar economische activiteiten aan bij Isidorus.

1981

Nieuwe fabriek Helmond

Door de jaren heen was de economische kant van de Boerenbond steeds belangrijker geworden. De Standsorganisatie kwam overal in Brabant steeds verder in de verdrukking. De NCB kwam hierbij met het idee voor ontkoppeling. Boerenbond Deurne nam dit idee over. In de statuten werd hierbij ook opgenomen dat Deurne geen nieuwe klanten mocht werven uit andere parochies dan Deurne-dorp. Bestaande relaties mochten blijven.

Lees meer

1990

Opening Praxis

In 1990 opende Boerenbond Deurne de Praxis aan de Stationsstraat. De Praxis, die in 2018 grondig vernieuwd werd, is samen met 8 Welkoop winkels nog steeds onderdeel van de Businessunit Retail. Het resultaat hiervan wordt weer geïnvesteerd in de mengvoerproductie en komt zo ten goede aan de leden en klanten. Hiermee dragen ook deze activiteiten bij aan het resultaat op het boerenerf.

1991

Opening verbouwde fabriek Weert

In 1991 werd de fabriek in Weert flink verbouwd tot de fabriek die het nu is.

1994

Opening nieuw kantoor Deurne

Eind jaren ’80 was er rust in de organisatie. Waar in de jaren ’60 en ’70 klein zijn een als een zwakte werd gezien, bleek nu dat de kleinere mengvoerleveranciers juist flexibel konden opereren. Het ging economisch voor de wind en doordat Boerenbond Deurne dicht bij de klanten stond groeide het aantal klanten in de regio sterk.

Lees meer

1996

100 jaar Boerenbond Deurne

In 1996 bestond Boerenbond Deurne 100 jaar. Als oudste onafhankelijke coöperatie in Nederland werd dit grootst gevierd. Zo werd onder andere het boek: Honderd jaar Boerenbond Deurne 1896 – 1996 uitgebracht.

1998

Overname van Kessel

In 1998 nam Boerenbond Deurne van Kessel in Oirschot over. Dit is de huidige productielocatie in Oirschot. Momenteel wordt al ons herkauwersvoer in Oirschot geproduceerd.

2001

Fusie Boerenbond Wanroij

In 2001 fuseerde Boerenbond Deurne met Boerenbond Wanroij. De fabriek in Wanroij bleef tot 2013 in productie. Inmiddels gaan er plannen om op de plaats van de fabriek een nieuwe woonwijk te realiseren. De Boerenbondswinkel van Wanroij is wel gebleven, echter heet deze nu Welkoop.

2006

Op en overslag Oss

Na een investering van bijna 10 miljoen euro opende Boerenbond Deurne in 2006 Bracofeed Storage in Oss. Op deze op- en overslaglocatie voor veevoergrondstoffen voerde Boerenbond Deurne haar grondstoffen aan. De capaciteit van Bracofeed lag op 10.000 ton grondstoffen in grote silo’s.

Lees meer

2007

Overname Bruekers en Zuiderhuis

Begin 1900 begon molenaarsfamilie Bruekers in Nederweert al met de productie van diervoer. Sinds de jaren ’80 is het bedrijf volledig gespecialiseerd in voer voor legpluimvee en opfok. In 2007 werd Bruekers overgenomen door Isidorus, waardoor het onderdeel van de coöperatie werd.

Lees meer

2010

Fusie Boerenbond Nederpeel

In 2010 fuseerde Isidorus met Boerenbond Nederpeel. Waardoor de coöperatie vanaf dit moment de naam Isidorus-Nederpeel draagt.

2014

100 jaar Isidorus

In december 2014 bestond Isidorus 100 jaar! Door de jaren heen is Isidorus uitgegroeid tot een coöperatie met ruim 300.000 ton veevoeders, geproduceerd op twee productielocaties, een verzekeringstak onder de naam Zuiderhuis – Isidorus en een tweetal winkels.

Lees meer

2015

Fusie Voergroep Zuid

Op 19 en 21 mei 2015 stemden de leden van Boerenbond Deurne, Isidorus en Boerenbond Helden in met de fusie van de drie coöperaties. De nieuwe coöperatie zou Voergroep Zuid gaan heten en werd daarmee de vierde grootste voerleverancier van Nederland.

Lees meer

2017

Lancering Pluimvee app

In 2017 lanceerde Voergroep Zuid de Pluimvee app. Hiermee werd het landelijke nieuws gehaald. Met de Pluimvee app konden pluimveehouders namelijk in twee minuten de kans op pikkerij voorspellen.

Lees meer

2018

Verhuizing nieuwe kantoor De Poort

In december 2018 verliet Voergroep Zuid haar locatie aan de Stationsstraat voor een nieuw thuis aan de Poort 3a in Deurne. Het nieuwe kantoor heeft naast ruimere werkplekken en betere faciliteiten nu ook Voergroep Zuid en Zuiderhuis in één pand. Daarnaast is het kantoor veiliger en is het mogelijk om samen te lunchen in het ‘werkcafé’.

2019

Welkoop formule over alle vestigingen

In 2019 werd de Isidorus Huis, Tuin & Dier winkel in Weert omgebouwd tot een Welkoop formule. Hierdoor volgen nu alle winkels de formule van Welkoop. Dit zorgt voor een betere efficiëntie en een lagere kostenstructuur. De bekende Isidorus-gezeligheid werd wel behouden.

2020

Zuiderhuis Provinciewinnaar Limburg Advies Award 2020!

In 2020 werd Zuiderhuis benoemd tot winnaar van de Advies Award in de provincie Limburg.
Zuiderhuis profileert zich als: “de goede buurman met verstand van zaken, die echt dicht bij de klant staat.” Dit doet Zuiderhuis al meer dan 100 jaar op een professionele manier vanuit drie kantoren in Zuid Nederland.

2021

Op- en overslaglocatie Oss gesloten

Bij de aankoop van de locatie Oss was er de intentie om hier een nieuwe mengvoerfabriek te bouwen aan het water. Door veranderende marktomstandigheden en aanpassingen van de sluizen in Helmond is dit scenario op dit ogenblik niet realistisch meer.
 

Lees meer

2021

Voergroep Zuid 125 jaar!

Als oudste veevoercoöperatie van Nederland is dat een moment dat wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen met onze collega’s en leden/klanten vieren wij een jaar lang feest. Zo zijn de vrachtwagens voorzien van een mooi jubileumlogo, was er taart voor alle klanten en medewerkers, organiseerde Voergroep Zuid een expositie in het Boerenbondsmuseum nog werd het jaar afgesloten met een prachtige jubileumfeestweek.

2022

125 jaar Voergroep Zuid afgesloten met schitterende feestweek!

Na een jaar vol jubileumactiviteiten werd het jubileumjaar in juli 2022 afgesloten met een feestweek. Er werd gestart met een feestavond voor alle klanten en medewerkers. Vervolgens werden er gedurende de week seminars voor alle sectoren georganiseerd, was er een netwerkavond voor partners en als knallende afsluiter een festival voor jonge boeren: Het Brokkenbal!

Bekijk de video terug!

Stel je vraag

 
* verplichte velden