07 september 2022

‘Succesvolle lammerenopfok vergt optimale voeding van drachtige geiten’

Dierenarts Maarten van den Bosch over vervanging en opfok.

Tijdens het jubileumsymposium van Voergroep Zuid vertelde dierenarts Maarten van den Bosch over het optimaal verzorgen van drachtige geiten. Dit is onder andere cruciaal om te voorkomen dat de dieren slepende melkziekte ontwikkelen, wat ten koste gaat van de vitaliteit van de lammeren. Monitoren van de calcium- en ketosestatus is hierbij volgens de dierenarts van Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk een handig hulpmiddel. “Wekelijks of tweewekelijks bloed tappen bij vijf drachtige geiten geeft veel informatie waarop je de voeding tijdig kunt bijsturen.”

Hoe je een drachtige geit optimaal voert is sterk afhankelijk van het aantal lammeren dat ze draagt en het drachtstadium. “Maar het begint altijd met een goede kwaliteit ruwvoer”, zegt Van den Bosch. “Dat is cruciaal. Bij de lammerenopfok streven de meeste geitenhouder volgens de dierenarts drie hoofddoelen na: vitale lammeren die vlot opstarten, weinig uitval, een goede groei en niet te veel behandelingen. Hij adviseert met klem om elke lammerperiode te evalueren en op basis daarvan een heldere strategie vast te stellen voor de volgende keer. “En deel die evaluatie ook met de voerspecialist en de dierenarts die op je bedrijf komt. Samen weet je meer. Eigenlijk wil je het lammerseizoen zo voorspelbaar mogelijk laten verlopen.” Daarbij speelt volgens Van den Bosch preventie een belangrijke rol; hoe kan ik van te voren al zien waar het mis gaat of kan gaan?

Samenwerken

Eén van de stellingen die de dierenarts tijdens de ronde tafel deponeerde was; ‘Mijn voervoorlichter weet wel hoe je drachtige geiten moet voeren.’ “Natuurlijk weet hij of zij dat, nog veel beter dan ik als dierenarts! Maar er zijn meer invloeden dan alleen een goed berekend rantsoen. Denk bijvoorbeeld aan voeropnamewisselingen, uitdagingen met de smakelijkheid, broei, weegfouten of niet-representatieve kuiluitslagen. Diagnostiek in het bloed kan dan van grote waarde zijn. Door de metabole status van de drachtige geit in beeld te brengen kan het rantsoen tijdig worden bijgestuurd. Voeding heeft veel invloed op het aflamproces, de baarmoedergezondheid, de opstart van de lactatie en de vitaliteit van het lam. Daarom is het belang van goed samen werken echt cruciaal.”

Biestvoorziening

‘Biest verstrekken volgens het label is voldoende voor een goede start van de lammeren.’ Dat was de tweede stelling die Van den Bosch deponeerde. Hierop ontstond er een levende discussie waarin allerlei aandachtspunten naar voren kwamen over biestvoorziening. “Is voldoende wel voldoende, hoe snel gaat de biest erin, gesondeerd of zelf opgedronken, wat voor biest, welk merk, geitenbiest gepasteuriseerd of niet… Hier kun je dus een hele dag over discussiëren”, concludeert de dierenarts. Ook hierbij is diagnostiek aan het begin van het lammerseizoen interessant om tijdig knelpunten te ontdekken en bij te kunnen sturen.

Longgezondheid

De derde stelling: ‘Bij longontsteking moet je de lammeren gewoon met antibiotica behandelen, vaccineren heeft geen enkele zin.’ Van Den Bosch en de geitenhouders waren het over het eerste deel van de stelling snel eens. Het tweede deel leverde wel discussie op. Ook hier biedt diagnostiek volgens de dierenarts uitkomst. “Door een dataset per bedrijf op te bouwen kun je gerichter vaccineren en ook behandelen. Dat werkt dus preventief en eventuele behandelingen worden effectiever.”

Stro of roosters

Huisvesting op roosters versus stro bij lammeren. Met beide systemen zijn goede resultaten te behalen. Van den Bosch: “Je kunt lammeren prima op roosters huisvesten. Qua diergezondheid is het vooral van belang dat lammeren schoon en droog kunnen liggen, de ammoniakconcentratie in de stallucht niet te hoog wordt en er geen tocht ontstaat. Ook is het goed om de ontwikkeling van het beenwerk goed in de gaten te blijven houden. Roosters hebben natuurlijk het voordeel dat je geen strokosten hebt en minder arbeid.”

Vervanging

Hoeveel lammeren laat ik jaarlijks geboren worden voor vervanging? Een vraag die best lastig te beantwoorden is. Er spelen namelijk veel factoren een rol. Volgens Van den Bosch is het bedrijfseconomisch interessant om hier goed over na te denken. Lammerenopfok kost veel geld. Wil je bedrijfsprocessen optimaliseren, dan ga je hier slim mee om. Centraal staat hoeveel het verwachtte vervangingspercentage van je geiten is, de verwachte worpgrootte en welke uitval je tijdens de lammerenopfok verwacht. Houd hierbij goed in de gaten dat ieder lam dat je opfokt een investeringen vraagt in voeding, veterinair, arbeid en energie.”

Start op tijd

Lammeren optimaal opfokken vraagt de juiste voeding van drachtige melkgeiten en een goede voorbereiding van de aflamperiode en de opfok. “Daarbij moet alles kloppen”, besluit Van den Bosch. “Dat lukt alleen met een planmatige aanpak na een goede evaluatie van de vorige ronde. Kortom; start tijdig met de voorbereidingen.”

Afbeelding: Onderzoek wijst uit: vitamine Hy.D zorgt voor robuustere varkens
06 oktober 2022

Onderzoek wijst uit: vitamine Hy.D zorgt voor robuustere varkens

Sinds enkele jaren werkt Voergroep Zuid samen met DSM rond het gebruik van vitamine Hy.D bij vleesvarkens. De positieve resultaten van Voergroep Zuid en...

Afbeelding: Reactie LTO-organisaties op adviesrapport Remkes
05 oktober 2022

Reactie LTO-organisaties op adviesrapport Remkes

Remkes heeft in zijn langverwachte en omvangrijke advies duidelijk elementen uit de inbreng van de agrarische sector overgenomen. Daarmee vindt een forse...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agrarische Dagen Someren!
24 augustus 2022

Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agrarische Dagen Someren!

Al jaren staan de Agrarische Dagen Someren bekend als een van de grootste openluchtbeurzen van Zuid-Nederland. Op ruim 32 hectare en met meer dan 150 standhouders...

Afbeelding: Voergroep Zuid start een vleesvarkensproefbedrijf
03 augustus 2022

Voergroep Zuid start een vleesvarkensproefbedrijf

Voergroep Zuid heeft de ambitie om voor klanten en ketenpartners kartrekker te zijn op het gebied van voerinnovaties, duurzaamheid en circulariteit, met...

Afbeelding: Campagne 'Geef boeren toekomst' van start
26 juli 2022

Campagne 'Geef boeren toekomst' van start

Voergroep Zuid is samen met Vitelia, Fransen Gerrits en de ZLTO de landelijke publiekscampagne ‘Geef boeren toekomst’ gestart. Hierin vragen...

Afbeelding: Terugblik op boerenprotest in Stroe
24 juni 2022

Terugblik op boerenprotest in Stroe

Beste leden, klanten en alle andere boerenfamilies, Als algemeen directeur van Coöperatie Voergroep Zuid kijk ik met trots terug op de boerendemonstratie...

Afbeelding: Voergroep Zuid ondersteunt Klasseboeren
10 juni 2022

Voergroep Zuid ondersteunt Klasseboeren

Meer kinderen op bezoek bij de boer Voor steeds meer kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij een boerderij bezoeken. Dit terwijl het best belangrijk...

Afbeelding: “Werk aan de relatie en zorg dat je een goed verhaal hebt”
31 mei 2022

“Werk aan de relatie en zorg dat je een goed verhaal hebt”

17 mei waren we voor alweer het 6e seminar in de reeks van 8, van onze masterclass Agri-Business te gast op de prachtige locatie Lamperse hei in Wanroij....

Afbeelding: Boeren en burgers brunchen op het veld van PSV
11 mei 2022

Boeren en burgers brunchen op het veld van PSV

David Janssen levert eieren voor de AgriFriends Boer-Burger-Brunch Woensdag 11 mei speelt PSV haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De ochtend...

Afbeelding: Voergroep Zuid zet CO2-footprint pluimveevoer op het label
02 mei 2022

Voergroep Zuid zet CO2-footprint pluimveevoer op het label

In navolging op de CO2-footprint berekening van al haar varkensvoeders, berekent Voergroep Zuid nu ook de CO2-footprint voor een groot deel van haar pluimveevoeders...

Afbeelding: De Masterclass Agri-business draait door!
11 april 2022

De Masterclass Agri-business draait door!

Al jaren organiseert Voergroep Zuid jaarlijks de Masterclass Agri-business. Óók dit jaar startte de Masterclass met 15 enthousiaste jonge...

Afbeelding: ‘ Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je!’
10 maart 2022

‘ Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je!’

In een snel veranderende markt staat varkenshouder Theo Vernooij bekend als een ondernemer die altijd een stap vooruit denkt en niet bang is om daar voor...

Afbeelding: Voergroep Zuid meet als eerste automatisch fosfinegehalte van binnenkomende granen
04 maart 2022

Voergroep Zuid meet als eerste automatisch fosfinegehalte van binnenkomende granen

Voergroep Zuid meet als eerste Nederlandse mengvoerleverancier automatisch het fosfinegehalte van al haar binnenkomende granen. Via een systeem, gekoppeld...

Afbeelding: ‘Elke week de opname verdubbelen’
02 maart 2022

‘Elke week de opname verdubbelen’

In de afgelopen jaren zijn de toomgroottes flink toegenomen. De melkproductie van de zeugen stijgt mee, maar dit is niet altijd toereikend om alle biggen...

Afbeelding: ‘Bemest wijs met de huidige kunstmestprijs’
17 februari 2022

‘Bemest wijs met de huidige kunstmestprijs’

In samenwerking met Groeikracht organiseerde Voergroep Zuid een webinar over de juiste inzet van kunstmest in de huidige tijd. Met ruim 100 aanmeldingen...

Afbeelding: Een goede start is het halve werk!
15 februari 2022

Een goede start is het halve werk!

Een topkoppel leghennen valt of staat bij een goede opstart. Een stabiele voeropname is hierbij cruciaal. Toch is dit niet altijd even makkelijk. Met name...

Afbeelding: ‘Ons team maakt van deze fabriek een toplocatie’
10 februari 2022

‘Ons team maakt van deze fabriek een toplocatie’

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij Ruud Abrahams. De nieuwe fabrieksmanager van productielocatie Helmond heeft zijn draai na drie maanden Voergroep...

Afbeelding: Marktaandeel Voergroep Zuid groeit in alle sectoren
01 februari 2022

Marktaandeel Voergroep Zuid groeit in alle sectoren

In 2021, het jaar waarin Voergroep Zuid de mijlpaal van haar 125 jarig bestaan bereikte, leverde de coöperatie opnieuw een topprestatie. In alle sectoren...

Afbeelding: Agrifriends langer verbonden aan PSV
20 januari 2022

Agrifriends langer verbonden aan PSV

AgriFriends blijft zeker tot medio 2024 verbonden aan PSV. Het initiatief van bedrijven uit de Agrifoodsector heeft de samenwerking met de club verlengd....

Afbeelding:
11 januari 2022

"Plannen, om niet te hoeven rennen."

Masterclass Operationeel Management Wat is operationeel management eigenlijk? Dat zijn alle processen en informatie waarmee de operaties in een bedrijf...

Afbeelding: Meer dan alleen een boerderij
03 januari 2022

Meer dan alleen een boerderij

Wat drijft veehouders om naast hun drukke werkzaamheden op de boerderij een neventak te beginnen? Wij gingen het gesprek aan met Harold Kolsters, pluimveehouder...

Afbeelding: Een terugblik op 2021 in 4 hoogtepunten
31 december 2021

Een terugblik op 2021 in 4 hoogtepunten

2021 was het jaar van het 125-jarig bestaan van de oudste mengvoercoöperatie van Nederland! In 1896 werd Boerenbond Deurne opgericht en enkele fusies...

Afbeelding: Voergroep Zuid wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
23 december 2021

Voergroep Zuid wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Tijdens de feestdagen pakken we even groots uit, maar de rest van het jaar gebruiken we gewoon ons BOERENVERSTAND!

Afbeelding: 15 ventilatietips voor de koude periode!
22 december 2021

15 ventilatietips voor de koude periode!

Deze week is de winter officieel begonnen met de eerste échte koude dagen. Bereid je daarom goed voor op de winter! Om ervoor te zorgen dat je varkens...

Stel je vraag

 
* verplichte velden