07 september 2022

‘Succesvolle lammerenopfok vergt optimale voeding van drachtige geiten’

Dierenarts Maarten van den Bosch over vervanging en opfok.

Tijdens het jubileumsymposium van Voergroep Zuid vertelde dierenarts Maarten van den Bosch over het optimaal verzorgen van drachtige geiten. Dit is onder andere cruciaal om te voorkomen dat de dieren slepende melkziekte ontwikkelen, wat ten koste gaat van de vitaliteit van de lammeren. Monitoren van de calcium- en ketosestatus is hierbij volgens de dierenarts van Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk een handig hulpmiddel. “Wekelijks of tweewekelijks bloed tappen bij vijf drachtige geiten geeft veel informatie waarop je de voeding tijdig kunt bijsturen.”

Hoe je een drachtige geit optimaal voert is sterk afhankelijk van het aantal lammeren dat ze draagt en het drachtstadium. “Maar het begint altijd met een goede kwaliteit ruwvoer”, zegt Van den Bosch. “Dat is cruciaal. Bij de lammerenopfok streven de meeste geitenhouder volgens de dierenarts drie hoofddoelen na: vitale lammeren die vlot opstarten, weinig uitval, een goede groei en niet te veel behandelingen. Hij adviseert met klem om elke lammerperiode te evalueren en op basis daarvan een heldere strategie vast te stellen voor de volgende keer. “En deel die evaluatie ook met de voerspecialist en de dierenarts die op je bedrijf komt. Samen weet je meer. Eigenlijk wil je het lammerseizoen zo voorspelbaar mogelijk laten verlopen.” Daarbij speelt volgens Van den Bosch preventie een belangrijke rol; hoe kan ik van te voren al zien waar het mis gaat of kan gaan?

Samenwerken

Eén van de stellingen die de dierenarts tijdens de ronde tafel deponeerde was; ‘Mijn voervoorlichter weet wel hoe je drachtige geiten moet voeren.’ “Natuurlijk weet hij of zij dat, nog veel beter dan ik als dierenarts! Maar er zijn meer invloeden dan alleen een goed berekend rantsoen. Denk bijvoorbeeld aan voeropnamewisselingen, uitdagingen met de smakelijkheid, broei, weegfouten of niet-representatieve kuiluitslagen. Diagnostiek in het bloed kan dan van grote waarde zijn. Door de metabole status van de drachtige geit in beeld te brengen kan het rantsoen tijdig worden bijgestuurd. Voeding heeft veel invloed op het aflamproces, de baarmoedergezondheid, de opstart van de lactatie en de vitaliteit van het lam. Daarom is het belang van goed samen werken echt cruciaal.”

Biestvoorziening

‘Biest verstrekken volgens het label is voldoende voor een goede start van de lammeren.’ Dat was de tweede stelling die Van den Bosch deponeerde. Hierop ontstond er een levende discussie waarin allerlei aandachtspunten naar voren kwamen over biestvoorziening. “Is voldoende wel voldoende, hoe snel gaat de biest erin, gesondeerd of zelf opgedronken, wat voor biest, welk merk, geitenbiest gepasteuriseerd of niet… Hier kun je dus een hele dag over discussiëren”, concludeert de dierenarts. Ook hierbij is diagnostiek aan het begin van het lammerseizoen interessant om tijdig knelpunten te ontdekken en bij te kunnen sturen.

Longgezondheid

De derde stelling: ‘Bij longontsteking moet je de lammeren gewoon met antibiotica behandelen, vaccineren heeft geen enkele zin.’ Van Den Bosch en de geitenhouders waren het over het eerste deel van de stelling snel eens. Het tweede deel leverde wel discussie op. Ook hier biedt diagnostiek volgens de dierenarts uitkomst. “Door een dataset per bedrijf op te bouwen kun je gerichter vaccineren en ook behandelen. Dat werkt dus preventief en eventuele behandelingen worden effectiever.”

Stro of roosters

Huisvesting op roosters versus stro bij lammeren. Met beide systemen zijn goede resultaten te behalen. Van den Bosch: “Je kunt lammeren prima op roosters huisvesten. Qua diergezondheid is het vooral van belang dat lammeren schoon en droog kunnen liggen, de ammoniakconcentratie in de stallucht niet te hoog wordt en er geen tocht ontstaat. Ook is het goed om de ontwikkeling van het beenwerk goed in de gaten te blijven houden. Roosters hebben natuurlijk het voordeel dat je geen strokosten hebt en minder arbeid.”

Vervanging

Hoeveel lammeren laat ik jaarlijks geboren worden voor vervanging? Een vraag die best lastig te beantwoorden is. Er spelen namelijk veel factoren een rol. Volgens Van den Bosch is het bedrijfseconomisch interessant om hier goed over na te denken. Lammerenopfok kost veel geld. Wil je bedrijfsprocessen optimaliseren, dan ga je hier slim mee om. Centraal staat hoeveel het verwachtte vervangingspercentage van je geiten is, de verwachte worpgrootte en welke uitval je tijdens de lammerenopfok verwacht. Houd hierbij goed in de gaten dat ieder lam dat je opfokt een investeringen vraagt in voeding, veterinair, arbeid en energie.”

Start op tijd

Lammeren optimaal opfokken vraagt de juiste voeding van drachtige melkgeiten en een goede voorbereiding van de aflamperiode en de opfok. “Daarbij moet alles kloppen”, besluit Van den Bosch. “Dat lukt alleen met een planmatige aanpak na een goede evaluatie van de vorige ronde. Kortom; start tijdig met de voorbereidingen.”

Afbeelding: Gewijzigde besteltijden rondom Hemelvaart en Pinksteren
17 mei 2023

Gewijzigde besteltijden rondom Hemelvaart en Pinksteren

Graag vragen wij uw aandacht en medewerking voor onze aangepaste planning rondom Hemelvaart en Pinksteren.

Afbeelding: De zomer staat voor de deur!
21 april 2023

De zomer staat voor de deur!

Hoewel we het momenteel vooral hebben over een koud, somber en nat voorjaar, is dit hét moment om je stal en je dieren voor te bereiden op de hete...

Afbeelding: Gewijzigde bestel- en levertijden rondom Pasen en Koningsdag
03 april 2023

Gewijzigde bestel- en levertijden rondom Pasen en Koningsdag

Beste klant, De reeks voorjaars-feestdagen breekt weer aan. Te beginnen met tweede Paasdag en Koningsdag in de maand april. Graag vragen wij uw aandacht...

Afbeelding: Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie
08 maart 2023

Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgend besteedbaar inkomen is de verwachting dat de vraag naar hoogwaardige zuivelproducten wereldwijd zal groeien....

Afbeelding: Sturen op data voor jezelf en de keten!
06 maart 2023

Sturen op data voor jezelf en de keten!

Iedere dag loop ik door de stal om mijn observaties te koppelen aan een gericht en praktisch advies voor de boer. Een advies wat onlosmakelijk verbonden...

Afbeelding: Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep
02 maart 2023

Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep

De gevolgen van een vogelgriepvirus uitbraak zijn groot. Samen moeten we alles op alles zetten om de kans op een besmetting met dit virus zo klein mogelijk...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!
31 januari 2023

Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!

Op 14 en 15 februari vindt dé vakbeurs voor de varkens- en pluimveehouderij weer plaats in de Brabanthallen en uiteraard is Voergroep Zuid hierbij...

Afbeelding: Jan van Melick houdt  (van) dieren uit alle  hoeken van de wereld
20 januari 2023

Jan van Melick houdt (van) dieren uit alle hoeken van de wereld

Aan een kronkelende landweg, verscholen tussen de bomen, ligt de boerderij van Jan van Melick. Omgeven door enkele hectaren grond, woont hij hier samen...

Afbeelding: Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt
17 januari 2023

Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt

In 2022 is Voergroep Zuid opnieuw gegroeid in een krimpende markt. De afzet van mengvoer naar varkens, pluimvee en herkauwers nam middels autonome groei...

Afbeelding: Passie, trots en zorgen
11 januari 2023

Passie, trots en zorgen

In een tijd met veel onzekerheid spraken wij vier jonge en enthousiaste veehouders over hun toekomst én die van de veehouderij. Allen hadden ze...

Afbeelding: Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!
31 december 2022

Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!

2022, het jaar van een prachtige feestweek, een loyaliteitsprogramma voor loyale leden, de publiekscampagne ‘Geef Boeren Toekomst’ én...

Afbeelding: Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen
27 december 2022

Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen

In het kleine Limburgse dorpje Veulen, in de gemeente Venray, staat de boerderij van de broers David en Sef Janssen en hun partners. Een gemengd bedrijf...

Afbeelding: Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne
21 december 2022

Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne

Het was druk bij Ondernemerscafé Deurne op woensdagavond 20 december. Te gast waren Ronald van de Ven (algemeen directeur Voergroep Zuid) en Wim...

Afbeelding: Verlichte boerderijen route Venray
16 december 2022

Verlichte boerderijen route Venray

Boeren en tuinders in de gemeente Venray zetten hun bedrijven in de donkere dagen voor Kerst enkele avonden in de spotlights. Op 28-29-30 december kunnen...

Afbeelding: Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF samen verder in vleesvee
12 december 2022

Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF samen verder in vleesvee

Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF hebben besloten om per 1 januari 2023 hun krachten in de vleesveesector te bundelen en deze onder te brengen...

Afbeelding: 15 ventilatietips voor de koude periode!
05 december 2022

15 ventilatietips voor de koude periode!

Door specialist stalklimaat Twan de Groot Met temperaturen rond het vriespunt is het belangrijk jouw dieren goed voor te bereiden op de winter! Om ervoor...

Afbeelding: Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden
01 december 2022

Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden

Over haar voerafzet van de afgelopen vier jaren gaat Voergroep Zuid onder haar loyale leden een bonus van 4 miljoen euro verdelen. Daarnaast komt er een...

Afbeelding: ‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’
23 november 2022

‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’

Arnold Renders is trots op zijn Blonde d’Aquitaine koeien 80 Blonde d’Aquitaine koeien van klein tot groot grazen in de natuur rond Eindhoven...

Afbeelding: Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief
03 november 2022

Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief

Op dinsdag 25 oktober stond de eerste editie van Boer zoekt perspectief op het programma. Boerenondernemers en jonge potentiële bedrijfsopvolgers...

Afbeelding: Wij kiezen wel!
31 oktober 2022

Wij kiezen wel!

Op dinsdag 18 oktober organiseerde Voergroep Zuid het seminar: Toekomstgericht ondernemen in de varkenshouderij. Tijdens dit seminar keken we samen met...

Afbeelding: Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij
28 oktober 2022

Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij

Vanwege het 125-jarig bestaan van de coöperatie organiseerde Voergroep Zuid op dinsdag 18 oktober het seminar ‘Toekomstgericht ondernemen in...

Afbeelding: De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak
26 oktober 2022

De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak

Mat Winkelmolen – Nutritionist Herkauwers In het veld zien we, door de droogte van afgelopen zomer, een grote diversiteit tussen de geoogste maiskuilen....

Afbeelding: Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!
21 oktober 2022

Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!

De Masterclass Agri-business, met onderwerpen op het gebied van management en ondernemerschap, is door 15 deelnemers met succes afgerond. Zij ontvingen...

Afbeelding: 'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'
13 oktober 2022

'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'

De vleeskuikenouderdieren koppels, gevoerd door Voergroep Zuid, presteren extreem bovengemiddeld. Een prestatie om trots op te zijn!

Afbeelding: Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders
12 oktober 2022

Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders

Met de Farm module van PoultryPlan krijgen pluimveehouders beter inzicht in de dierprestaties en kunnen ze stalresultaten vergelijken met die van collega’s....

Stel je vraag

 
* verplichte velden